Memòria tècnica

En aquestes memòries hi trobareu les accions desenvolupades en els diversos projectes assignats a cada programa de la Fundació: educació, participació i ciutadania, habitatge social i formació.

ANY 2021:

La Fundació en 10 xifres