Memòria tècnica

En aquestes memòries hi trobareu les accions desenvolupades en els diversos projectes assignats a cada programa de la Fundació: educació, participació i ciutadania, habitatge social i formació.

ANY 2022:

La Fundació en 10 xifres

Volum d'activitat

Equip humà

94 persones han estat vinculades a la Fundació aquest 2022:
13 al Patronat i 81 a l’equip tècnic.

Ingressos

Despeses