Què pot fer la teva Empresa? Compartim valors?

La teva Empresa també pot col·laborar a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que es troben en dificultats.
T’oferim tres línies bàsiques d’actuació:

Accions per a captar fons, millorar la imatge de l’empresa i sensibilitzar a tot el personal de l’empresa, als clients i a la societat en general.

Aportacions econòmiques o convenis de col·laboració per ajudar a finançar els projectes i accions que portem a terme.

Formació específica per a la gestió de la diversitat cultural, religiosa i lingüística a la teva empresa.

Comparteix la teva RSC

Sigui quina sigui la teva col·laboració, no oblidis compartir la teva Responsabilitat Social Corporativa. Et podem ajudar a elaborar una estratègia per difondre el compromís de la seva empresa amb els valors socials.