Què pot fer la teva Empresa?

Compartim valors?

Col·labora a millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que es troben en dificultats. Avantatges i beneficis fiscals per a la teva empresa.

Aportacions econòmiques i aliances per ajudar a finançar els projectes que portem a terme. 

Alguns testimonis. Parlem amb...

XERRAC FUSTERS

"Tot es basa en una qüestió de confiança"

RIBAS ÀLVAREZ

“Col·laborar amb la Fundació SERGI és una oportunitat única d’impactar positivament en el nostre territori”

Què més pot fer la teva Empresa

Accions per a captar fons, millorar la imatge de l’empresa i sensibilitzar a l’equip professional, als clients i a la societat en general. 

Formació a mida per a la teva empresa! Gestió de la diversitat cultural, religiosa i lingüística, Gestió de conflictes, Perspectiva de gènere, etc.

La teva empresa disposa de mobles o electrodomèstics que poden tenir una segona oportunitat?

Contacta amb nosaltres i elaborarem una estratègia conjunta per compartir la teva Responsabilitat Social Corporativa.