Participació i Ciutadania

Fomentem la participació ciutadana per aconseguir una societat cohesionada i amb drets per a tothom.

La realitat d’una ciutadania formada per persones de diferents orígens, valors i maneres de concebre el món canvia dia a dia la fesomia i la composició demogràfica i social dels nostres municipis i barris. 

Volem contribuir en la construcció d’una ciutadania plena, democràtica i  empoderada.

Acompanyem als diversos col·lectius que composen la societat, potenciant la convivència, la cohesió social, la lluita contra l’exclusió social, la igualtat d’oportunitats, i l’accés als recursos col·lectius i serveis públics existents a la comarca.

Serveis

Acollida i acompanyament

Realitzem projectes de primera acollida, informes d'estrangeria des d'una vessant comunitària i acompanyament a vulnerables.

Dinamització comunitària

Oferim programes integrals de ciutadania i convivència, organitzem cicles, formacions i jornades. Som especialistes en dinamització de col·lectius i espais, gestió de les diversitats i realitzem desenvolupaments comunitaris a barris.

Mediació

Treballem la gestió del conflicte amb mediació intercultural, comunitària, amb joves, en escales de veïns i a l'empresa.

Lluita contra desigualtats i violències

Oferim serveis encaminats a defensar els drets de la dona, acompanyament i atenció a la víctima, lluita contra el racisme i els discursos d'odi, i en la defensa dels drets fonamentals.

Notícies relacionades

Projectes

Actualment estem treballant en els següents projectes: