Sensibilització

Promovem la sensibilització de l’opinió pública per a la presa de consciència i mobilització realitzant diferents campanyes i accions.

Aquesta tasca la fem de manera transversal des de totes les àrees i projectes de la Fundació, i en alguns moments es fa més evident en la concreció de campanyes i accions. Algunes de les campanyes sensibilitzadores, tenen alhora la voluntat de captació de fons per a problemàtiques específiques o per a finançar projectes.

Campanyes actuals

Actualment tenim les següents campanyes o esdeveniments en curs: