Disposes de mobles i electrodomèstics que poden tenir una segona oportunitat en una altra llar?

Et consideres una persona solidària i ambientalment responsable?

Si és així, aquest projecte t’interessa!

Càritas Diocesana de Girona, la Fundació SERGI i la Fundació Privada Patronat Santa Creu ens hem unit per crear un espai on donar una segona vida a mobles i electrodomèstics!

Tots aquells que ja no utilitzes, però que encara es poden aprofitar pel seu bon estat de conservació, els oferirem a persones que no hi tenen accés pel cost que comporten.

Soc una empresa i vull col·laborar

La teva solidaritat també és molt ben rebuda!

Sabies que la teva generositat té avantatges fiscals?  D’acord amb la modificació de la Llei 49/2002 d’Incentius Fiscals al Mecenatge, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015, et pots beneficiar d’interessants avantatges fiscals en l’Impost de Societats (IS).

Per les donacions en general recuperaràs el 35%. Si en els dos darrers exercicis ens has donat un import igual o superior a l’exercici anterior, recuperaràs el 40%.

En aquest cas, al ser una donació en espècie, cal presentar albarà validat o una factura on consti el valor econòmic de la donació/col·laboració.

Ajuda’ns a fer possible un món més solidari i sostenible!

Abans de llençar un petit electrodomèstic o un moble, pensa en “El Traster Solidari”!

Si disposes de mobles i electrodomèstics en desús i en bon estat, posa’t en contacte amb nosaltres! Les entitats seleccionarem tot allò que pugui ser útil.

Fundació SERGI

Caritas Girona - Salt