Història

La Fundació SERGI neix a finals dels anys 70, amb la creació a Olot de l’Associació Servei Gironí de Pedagogia Social (Associació SER.GI), un programa d’atenció a nois i noies orfes basat en el model francès de pis d’acollida que substituïa els hospicis tradicionals. El centre, que en un principi estava situat a la Vall de Bianya, es va acabar traslladant a Girona al cap d’uns anys de funcionament.

La Fundació va iniciar la seva activitat davant la necessitat d’aglutinar esforços en un camp tan desatès a les comarques gironines com era el de la “marginació social”. De la mà de diferents persones sensibilitzades i preocupades per la situació d’exclusió social en molts dels municipis gironins es va anar bastint el projecte d’una entitat que sensibilitzés l’opinió pública, formés i donés suport als professionals i portés a terme projectes d’intervenció capaços de generar transformació social en aquests àmbits. Aplegats pel que ha estat molts anys el president de la Fundació, en Josep Ribera, van anar contribuint a la seva tasca persones rellevants com en Josep de Delàs, Sebas Parra, Francesc Carbonell i en Toni Julià, entre altres.

A començaments dels anys 80, l’Associació estava prenent un fort component mèdic, ja que l’equip estava format bàsicament per professionals del sector: metges, psicòlegs, etc. Aquest fet coincideix amb la creació dels primers Serveis Socials d’Atenció Primària per part de l’Administració i l’augment de l’addicció a l’heroïna en determinats sectors, que esdevé un problema social. En aquest context, el Centre Terapèutic es va anar especialitzant cada cop més en la vessant més clínica fins a ser autònom i donar lloc a l’actual Fundació Teresa Ferrer.

En aquell moment, l’Associació SER.GI engega un programa de formació adreçat específicament als educadors d’asils amb l’objectiu de crear un espai de contacte real amb els professionals on reflexionar sobre la seva pràctica professional. Seguint un procés natural, la formació d’educadors d’asils porta a la creació de l’Escola d’Educadors Especialitzats, que neix el 1984, amb la voluntat de ser reconeguda com a Diplomatura Oficial. Cal destacar que aleshores, tot i que hi havia una demanda molt gran des de l’àmbit professional, la universitat no contemplava l’educació social com a formació reglada i deixava un buit important a nivell acadèmic. El 1989 se celebra la primera promoció de l’Escola d’Educadors Especialitzats, coincidint amb l’inici de la Diplomatura d’Educació Social a la Universitat. Quatre anys més tard, es tanca l’Escola d’Educadors Especialitzats: la Diplomatura queda totalment assumida per la Universitat.

D’altra banda, el 1987, l’Associació SER.GI es reconverteix en Fundació SER.GI seguint el model francès d’integrar representants de l’administració a les fundacions de caire social. En el cas de SER.GI, es van incorporar al Patronat representants del Departament de Sanitat, de l’Ajuntament de Girona i de la Diputació de Girona.

Durant la segona meitat dels anys 80, la Fundació porta a terme el projecte Desenvolupament Humà, vinculat al programa “Onyar Est” de l’Ajuntament de Girona dins del Programa Europeu de Lluita contra la Pobresa 1991-1994. Es tractava d’un projecte adreçat a la primera infància i consistia en el treball de dues educadores amb mares de barris de Girona per orientar-les en la tasca d’educar i tenir cura dels seus fills.

Ja a finals dels 80, la Fundació SER.GI fa els primers passos cap a un tema aleshores nou, la Interculturalitat, gràcies a la creació, el 1988, de l’Escola Samba Kubally. Els principals dissenyadors donen forma a l’Escola d’Estiu sobre Immigració i Interculturalitat, que celebra la seva primera edició el 1989.

Al 1994 alguns projectes tenen continuïtat i d’altres es comencen de nou, però bàsicament la Fundació es dedica a tres programes: Escola d’Estiu sobre Interculturalitat, Suport Associatiu (Dinamització Comunitària Intercultural) i Intercanvi d’Experiències (Joves de la Mediterrània).

El 2001 s’inicia la Gestió del Pla Comarcal d’Integració dels Immigrats a la Comarca de la Selva, que s’acabarà com a tal l’any 2005, obrint darrera seu una nova àrea de treball a la Fundació: el suport i assessorament a la gestió municipal de la diversitat i la immigració.

S’inicia també una nova àrea al 2002, que recull les inquietuds i reflexions de temps enrere: Àrea d’habitatge, amb l’objectiu de facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge als col·lectius amb risc d’exclusió.

És durant aquesta dècada que la Fundació comença a desenvolupar diversos projectes en l’àmbit de l’educació, tant en relació al sistema educatiu formal (Projecte d’Atenció a la Diversitat, Gestió UEC de Blanes) com en altres camps socioeducatius (Centre Juvenil de Blanes, Servei d’Orientació, Mediació i Supervisió en famílies en seguiment dels serveis socials).

Des de l’any 2000 es va començar a abordar una necessitat emergent, que no ha fet més que aguditzar-se, la de les dificultats a l’accés a l’habitatge. Per exemple a través de projectes d’intermediació i de manteniment de l’habitatge, com el programa Habitat. Si bé en un principi està més dirigit a col·lectius específics, a partir del 2008, amb la crisi immobiliària, l’espectre social es va ampliar ja que l’exclusió residencial afecta a una de cada quatre famílies a Catalunya. En aquesta mateixa època també van començar a detectar grups de joves de més de setze anys que quedaven fora dels processos reglats sense una base de formació sòlida. Això va suposar dissenyar projectes d’acompanyament d’aquests joves vers l’orientació i formació cap a espais de segona oportunitat o d’inserció laboral.

El 2023, aprofitant un moment de renovació corporativa, la Fundació passa a anomenar-se Fundació SERGI, eliminant el “.” entre SER i GI, evitant així molts problemes originats en les transcripcions digitals, ja que el punt s’associa a un enllaç i provocava sovint error en els documents en línia.

Des de sempre Fundació SERGI ha considerat que les situacions d’exclusió són degudes sovint a dinàmiques socials globals. Per aquest motiu, els últims anys ha considerat molt important prioritzar tota tasca de prevenció i sensibilització. Per això proposa identificar, informar i difondre pels mitjans oportuns les causes de l’exclusió i els procediments que es considerin adequats per suprimir-la o contrarestar-la. Aquests últims anys, els àmbits prioritaris d’actuació, tant en aquestes tasques com en d’altres, són:

  • L’educació: amb la implicació i la complicitat de tota la comunitat educativa, els agents socials, culturals, esportius… de cada territori, per l’èxit educatiu i la igualtat d’oportunitats: Projecte d’Atenció a la Diversitat, ara Diversitat i Convivència (des del 2000); Dinamització famílies (2006); Punt d’Accés (2008), a l’inici, i ara Porta d’Accés (2010); FutbolNet (2012) a diferents municipis, Tarda Jove (2013), Centre Obert (20215) i Espai Famílies (2020) a Lloret…
  • L’habitatge social: acompanyament per l’accés o el manteniment d’un habitatge digne per aquelles persones i famílies més vulnerables o risc d’exclusió social: Blanes i Girona (2003), Lloret (2004), Figueres (2009), Dones supervivents (2016), la Bisbal d’Empordà i el SAAS (2019), Vidreres (2021)…
  • La ciutadania i la participació: des d’una mirada comunitària, inclusiva i cohesionadora davant la diversitat actual de la nostra societat: Girona (2002), PLAC a Lloret de Mar (2005), PLACI a Blanes (2006), PIAM a Salt (2006), Alt Empordà i Platja d’Aro (2020)… I l’inici en l’acompanyament i la formació a col·lectius de dones en cures (2022)…
  • La formació: entesa com un espai de sensibilització a la ciutadania en general i als professionals del camp social i educatiu per la millora professional: Escola d’estiu (fins el 2010), Fòrum per la inclusió (2011 i 2012) i formació a mida o especialització aquests últims anys, sobre demanda.

Fundació SERGI, sense voler defugir del seu esperit, de la seva mirada i dels seus valors, vol seguir contribuint en la millora del benestar social, i ara també en el benestar emocional, de les persones que confien en la seva manera de treballar i en les accions que porta a terme. Amb la mirada capacitadora cap a infants i adolescents, per millorar les seves noves oportunitats educatives i llaurar-se un futur més clar i segur; des de la sensibilització i la cohesió social de la ciutadania amb qui tenim un compromís, però també amb aquelles persones que els confiem la cura de les més grans de casa nostra; i amb assegurar que tothom té un sostre digne i assequible, sense que disposar d’un habitatge sigui un sobreesforç on perdre-hi el sou i la salut.

Volem impactar en positiu a la nostra societat acompanyant als més vulnerables, incloent a tothom i transformant realitats.