Fes-te empresa amiga!

Amb el teu suport i compromís podem fer més per millorar la qualitat de vida d’aquells que es troben amb dificultats. Ajuda’ns a combatre l’exclusió social! 
Et convidem a compartir els nostres valors i realitzar una aportació econòmica o un conveni de col·laboració per ajudar a finançar els projectes i accions que portem a terme.

El mecenatge és una eina que permet mostrar el compromís de les empreses amb la societat i el seu entorn.

T’explicarem el que fem i com ho fem, et convidarem als nostres actes de manera preferent i en tot moment, farem públic el teu compromís social. I recorda que es farà un certificat de desgravació fiscal pels donatius realitzats.

Tu tries la periodicitat i a on es destinarà la teva col·laboració.

 

Si ho prefereixes, posa’t en contacte amb nosaltres a través d’aquest correu:
empreses@fundaciosergi.org o truca’ns al 972 213 050 i t’informarem personalment.

Beneficis fiscals per a les col·laboracions amb la Fundació SER.GI

Deduccions a l’Impost de Societats per persones jurídiques
(art. 20 de la Llei 49/2002)

  • Deducció de quota íntegra. Límit 10% base liquidable.
  • Fins al segon any a la mateixa entitat: Un 35% de l’import de la donació
  • Amb recurrència, a partir del segon any: Un 45% de l’import de la donació

(Subjecte a possibles modificacions de la Llei de mecenatge)

Les donacions a ONG no són despesa deduïble en l’Impost de societats. No obstant això, poden donar lloc a deduccions fiscals en quota en la mesura en què l’entitat receptora de la donació (fundació o associació d’utilitat pública) pugui i hagi optat pel règim fiscal especial de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

El percentatge de deducció en quota en l’Impost de societats és del 35% (amb el límit del 10% de la base imposable). Aquesta deducció s’incrementa al 40% per a les donacions realitzades a una mateixa entitat pel mateix o superior import durant almenys tres anys. Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

També pots fer un donatiu per bizum

codi 06573