Projecte 

Servei d’orientació formativa

Sessions d’orientació acadèmica post obligatòria amb joves, famílies i professionals

Taller d’orientació de caire preventiu que busca facilitar als joves de 3r i 4t d’ESO una projecció autònoma, informada i acurada del seu itinerari formatiu en funció del seu projecte professional i vital.

Notícies relacionades amb l'Àrea