Projecte 

Serveis d’Atenció Diürna

Territori: Lloret de Mar

Període: Des de l'any 2015

Col·lectiu: Infants i famílies

Els Serveis d’Atenció Diürna (abans Centres oberts) són un servei definit per la cartera de Serveis Socials d’Atenció Primària. Tal i com els defineix la Generalitat de Catalunya, són un servei diürn preventiu, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les deficiències socioeducatives de les persones ateses mitjançant el treball individualitzat, el grupal, la família, el treball en xarxa i amb la comunitat.

Notícies relacionades amb l'Àrea