Projecte 

Espai Famílies

Territori: Lloret de Mar

Període: Des de l'any 2021

Col·lectiu: Infants i famílies

Els Serveis de Suport a les Famílies amb Infants de 0-3 anys en situació de risc, ofereixen suport a la criança i l’educació dels infants. A Lloret de Mar es fa intervenció grupal amb 2 grups d’edat, amb infants i les seves famílies.

Segons la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) dins del Model de Serveis d’Intervenció Socioeducativa (SIS), s’inclouen els Serveis d’Intervenció Socioeducativa en Infància i Adolescència en situació de risc.

Les estones compartides han donat lloc a crear sinèrgies entre les persones usuàries, que han quedat per fer activitats juntes fora de l’horari de servei. L’espai també ha servit per conèixer amb més profunditat les necessitats familiars i poder fer les derivacions corresponents a altres serveis del territori.

Notícies relacionades amb l'Àrea