Projecte 

Tarda Jove

Territori: Lloret de Mar

Període: Des de l'any 2012

Col·lectiu: Joves i famílies

El projecte Tarda Jove està destinat a les joves del municipi de Lloret de Mar a partir dels 12 anys. És un projecte en medi obert que neix de la necessitat de crear unes figures i espais de referència integradors per a les joves beneficiàries. Com a principals finalitats ens proposem reduir el seu risc d’exclusió, potenciant la seva autonomia personal a través de processos d’apoderament, així com afavorir la seva participació activa en el seu entorn.

El projecte Tarda Jove té dues accions diferenciades: una acció comunitària i una altra acció de seguiment personalitzat.

Notícies relacionades amb l'Àrea