Projecte 

Educació 360

Territori: Comarques gironines

Període: Des de l'any 2017

Col·lectiu: Comunitat educativa

“Educació 360. Educació a temps complet” pretén que el model educatiu de país promogui i integri les oportunitats educatives que són fora del sistema reglat, extraescolars i comunitàries, i que es garanteixi l’equitat en el seu accés.

És un projecte d’acompanyament dels municipis, consells comarcals, centres educatius i entitats en la implementació d’un model educatiu de país que integri oportunitats educatives i l’equitat entre infants, adolescents i joves connectant tots els agents del territori. Des de Fundació SER.GI coordinem les accions que realitzen els municipis de comarques gironines, dissenyem i duem a terme accions de forma col·laborativa amb la resta d’agents participants a la xarxa, facilitem la connexió entre agents i ens coordinem amb l’Aliança 360.

Participem activament al Grup coordinador Girona Educació 360. Educació a temps complet des del 2017.

Per informació: https://www.educacio360.cat/

Notícies relacionades amb l'Àrea