Projecte 

ReGrupArt

Territori: Girona

Període: Des de l'any 2018

Col·lectiu: Joves i famílies

El projecte RegrupArt està adreçat a adolescents i joves d’entre 12 i 16 anys que han arribat al país durant els dos anys anteriors a l’inici de l’acció a través d’un procés de reagrupament familiar. Aquest projecte pretén millorar els processos de creixement personal i d’empoderament social de les famílies participants. La intervenció́ s’emmarca en dos eixos principals de treball: joves (treball grupal i tutories individuals) i les seves famílies (participació en activitats, treball coordinat amb SBAS).

Notícies relacionades amb l'Àrea