Projecte 

Diversitat i convivència

Territori: Girona i comarques

Període: 1998

Col·lectiu: Infants, joves, tutors/es i Centres Educatius

Tallers de suport als Centres Educatius en el treball de valors relacionats amb la convivència.

El projecte Diversitat i Convivència pretén conèixer el grau i qualitat de relació i cohesió entre l’alumnat d’un grup-classe, per tal d’oferir-li eines que els siguin útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Al mateix temps proporciona assessorament i formació a professorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut.

Es presenta en forma de taller de 6 sessions d’1 hora amb cada grup classe on es treballen temes relacionats amb la convivència a l’aula. Es complementa amb 3 reunions amb l’equip de tutors/es, on es fa valoració del grup-classe i de la intervenció i es treballen estratègies de suport per a l’acció tutorial

Més informació: Tallers-Diversitat-i-Convivencia_v2024 (pdf)

Notícies relacionades amb l'Àrea