Projecte 

Formació en Gestió emocional

Curs per donar coneixements, tècniques, eines i recursos per treballar les competències transversals/habilitats per la vida centrades en la gestió emocional en entorns professionals d’atenció a persones. S’oferirà una formació a mida adreçada a transferir coneixements, expertesa i bones pràctiques, amb metodologies d’intervenció que es poden aplicar en el context d’un grup i que poden permetre als professionals a millorar les seves intervencions i treballar des de models d’aprenentatge significatiu.

Contingut orientatiu de la formació:

  • Models d’aprenentatge (crític, responsable, integral, divers, constructivista, amb perspectiva intercultural i adaptada, emancipadora i transformadora
  • Models de competències transversals
  • Habilitats per la vida
  • Benestar i gestió emocional des de la perspectiva individual i grupal
  • Gestió positiva del conflicte
  • Gestió de l’estrès

Notícies relacionades amb l'Àrea