Projecte 

Curs d’especialització: Estratègies de Gestió Emocional per al Docent a l’Aula

En el nostre dia a dia, a casa, a la feina, en les nostres relacions, les emocions juguen un paper clau. En les relacions humanes apareixen contínuament. Ens avisen, ens acompanyen i ens preparen per a l’acció, i , sovint, ens bloquegen, ens consumeixen temps o ens fan anar cap a camins que no volem.

La necessitat de potenciar la intel·ligència emocional cada vegada es fa més palesa i coneguda per tots els beneficis que comporta en la millora del benestar personal, professional i en relació amb els altres.

La intel·ligència emocional ens ajuda a entendre millor com funcionen les nostres emocions i, conseqüentment, com funcionem nosaltres mateixos, en la nostra vida, en la relació amb nosaltres, amb els altres i amb el món.

L’educació emocional ens permet augmentar el nostre coneixement respecte al mapa emocional, al funcionament de les emocions i com gestionar-les per augmentar el nostre benestar i la nostra satisfacció personal, professional i social.

Treballant tots aquests aspectes amb nosaltres mateixos afinarem les eines que ens permetran acompanyar els infants i adolescents en el seu propi desenvolupament personal i emocional.

Objectius

 1. Proporcionar un marc teòric de referència en relació a l’educació emocional.
 2. Desenvolupar les pròpies competències emocionals:
  1. Potenciar el coneixement de les pròpies emocions i la identificació de les emocions dels altres.
  2. Millorar la gestió de les pròpies emocions.
  3. Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives i potenciar l’habilitat per generar emocions positives.
 3. Desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se i d’adoptar una actitud positiva davant la vida.
 4. Adquirir eines, estratègies i recursos per treballar l’educació emocional a l’aula.
 5. Facilitar l’intercanvi d’experiències sobre gestió i educació emocional.

Notícies relacionades amb l'Àrea