Projecte 

Formació en atenció a la ciutadania culturalment diversa

La realitat d’una ciutadania, formada per persones de diferents orígens, valors i maneres de concebre el món, canvia dia a dia la fisonomia i la composició demogràfica i social dels nostres municipis. Aquesta realitat diversa, es fa palès en totes les esferes de la vida quotidiana i implica poder fer un procés cap a altres models de relacions; en les millors condicions possibles de convivència en igualtat de drets i d’obligacions.

Aquesta formació pretén aportar coneixements als professionals de l’administració pública o aquells que fan atenció a clients, usuaris… per incitar a l’anàlisi, la crítica, la reflexió entorn al model de ciutadania diversa, com així mateix, dotar-los d’eines que els permeti gestionar i gestionar-se en les seves feines quotidianes.

Notícies relacionades amb l'Àrea