FAMÍLIES I JOVES

La Fundació SER.GI entén que l’educació és un eix clau en la millora dels itineraris vitals de les persones, les famílies i les comunitats. El programa d’educació vol incidir tant en els processos de reflexió i intervenció sociopedagògica de les comunitats educatives com en les causes del fracàs escolar i els seus efectes, sobretot amb i per a aquelles persones, col·lectius i territoris en una situació de major vulnerabilitat i exclusió. Actualment el programa es vehicula a través dels següents projectes:

 • TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT AMB FAMÍLIES-TEAF
  Municipi: Salt – Escola Mas Masó
  Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies
  Es persegueix la inclusió socioeducativa i l’èxit escolar d’alumnes d’educació primària, llur convivència i cohesió social en medi escolar, donant suport a la participació activa de les seves famílies en el context de les organitzacions escolars i de les comunitats educatives, afavorint la igualtat d’oportunitats i prevenint la discriminació o marginalització d’alumnes i famílies.
 • CENTRE OBERT
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies
  Es proporciona atenció a infants i adolescents en situació de risc afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.
 • FUTBOLNET
  Municipi: Llatinoamèrica: Argentina, Brasil i Mèxic
  Àmbit/col·lectiu: Infants i joves
  Proposta metodològica pel treball dels valors entrenant als nois i noies en el diàleg i l’autogestió i prenent el futbol com a eix i centre d’interès. Tot allò que té de motivador i pol d’atracció el futbol, entre la població jove, és una proposta potent de formació dels joves en actituds i valors de relació.
 • BEQUES ESCOLARS
  Municipi: Salt
  Àmbit/col·lectiu: Joves, famílies i Centres educatius.
  El projecte vol la millora de la situació educativa dels joves en situació o risc d’exclusió de Salt. Es busca afavorir itineraris formatius dels alumnes que tenen nivells socioeconòmics baixos, i d’aquells que tenen nivells sociolingüístics febles per la seva trajectòria vital i procés migratori.
 • PIGMALIÓ
  Municipi: Girona – Pont Major i Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Infants i famílies
  Projecte d’integració escolar que pretén oferir un suport integral a nens/es i joves en edat escolar, amb la finalitat de contribuir a millorar les seves competències educatives bàsiques, i amb l’esport com a instrument de motivació.
 • DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA
  Municipi: Comarques de Girona
  Àmbit/col·lectiu: Joves i Centres educatius
  Ens centrem en la mediació intercultural i accions de sensibilització i lluita contra el racisme i la xenofòbia, amb espais de formació, per tal d’afavorir la convivència positiva dins de les aules, millorar la relació i clima grupal de tal manera que això permeti a afavorir l’aprenentatge i creixement dels nois i noies i millori l’èxit escolar individual i grupal dels alumnes.
 • TARDA JOVE
  Municipi: Lloret de Mar
  Àmbit/col·lectiu: Joves
  Abordatge i prevenció de situacions i conductes de risc per aquells adolescents que passen hores al carrer, que el sistema educatiu no els és útil, que fracassen a nivell escolar, que estan desorientats i/o que les famílies no els poden oferir la suficient contenció o suport.
 • PORTA D’ACCÉS + GIRONA TERRITORI INTEGRAL
  Municipi: Salt, Cassà de la Selva, Llagostera i Celrà
  Àmbit/col·lectiu: Joves i famílies 
  Dispositiu de suport a adolescents i joves per tal de potenciar la seva permanència dins el sistema educatiu o millorar la seva transició escola-treball. Aquest dispositiu prioritza la intervenció individualitzada amb aquells joves majors de 16 anys que presentin més indicadors de risc d’abandonament prematur del seu itinerari educatiu/formatiu.
 • Taller ÈXITS
  Municipi: Llagostera i Celrà
  Àmbit/col·lectiu: Joves
  Taller d’orientació de caire preventiu adreçat a joves majors de 16 anys. L’acció està orientada a facilitar als participants la realització de projectes professionals basats en el seu autoconeixement i apoderament personal.
 • GARANTIA JUVENIL
  Municipi: Girona
  Àmbit/col·lectiu: Joves
  La seva finalitat és millorar l’ocupabilitat dels joves sense estudis i/o experiència laboral.
 • KHETANIPEM
  Municipi: Figueres
  Àmbit/col·lectiu: Famílies
  Pretén aconseguir una major promoció i desenvolupament social de les famílies, motivant el màxim nombre de participants en la seva formació per obtenir el GES. I a l’hora, busca reduir l’absentisme dels fills i filles dels participants als respectius centres educatius de primària i secundària.
 • TALLERS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
  Municipi: Figueres i Girona
  Àmbit/col·lectiu: Infants i Equip docent
  Sessions orientades a generar espais de reflexió que permeten construir conjuntament, en un procés participatiu, eines i habilitats que ens siguin útils per abordar els conflictes relacionals, millorar la convivència de tots els agents implicats en la comunitats educativa i també canviar el relat que dota la comunitat sobre la seva situació, les seves capacitats i mancances, l’assumpció de responsabilitats, etc.

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats