Actualitat / Notícies

La Fundació SER.GI presenta la memòria 2019 i constata necessitats i causes de l’exclusió social al territori gironí

L’impacte del treball diari que hem aportat, per a la millora de l’estat del benestar de les persones en risc d’exclusió social que participen en els nostres projectes, ha procurat transformar la seva realitat personal i el seu context socioeconòmic. És una fita que procurem assolir, inspirats, motivats i interpel·lats, pels valors de la nostra Fundació i pels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Aquest és el nostre compromís social.

La Memòria 2019 en 10 xifres:

19 projectes socials (4 de ciutadania, 11 d’educació i 4 d’habitatge)
10.759 persones ateses (34% ciutadania, 17% educació i 49% habitatge)
30 poblacions de intervenció
43 associacions àmbit comunitari
273 pisos a preu assequible
121 professionals del món educatiu
3 propostes formatives i de sensibilització
130 participants a les accions formatives i sensibilització
69 persones vinculades (16 al patronat i 53 treballadors/res)
68 espais de participació externa

La situació d’exclusió social que trobem al territori gironí on desenvolupem la nostra activitat, requereix de necessitats urgents que any rere any, constatem i posem de manifest. A continuació oferim un breu resum en xifres de les actuacions realitzades i algunes de les constatacions que la Fundació SER.GI detecta en cadascuna de les àrees on desenvolupem la nostra acció.

 

Ciutadania i participació:

3.691 persones participants a les activitats d’acollida, inclusió, igualtat d’oportunitats o sensibilització.
43 associacions d’àmbit comunitari per millorar la convivència i la participació ciutadana.
8 poblacions, 3 amb projectes de dinamització comunitària i 5 amb accions puntuals.

Constatem:

 1. Moltes persones, tot i estar vivint fa anys a territori, continuen tenint l’estatus d’immigrant i per tant perpetuen una inestabilitat administrativa.
 2. El nombre d’arrelaments aquest any ha augmentat, en canvi, els reagrupaments han disminuït.
 3. L’arribada de població als municipis continua essent una realitat, sobretot provinents d’Hondures i Veneçuela.
 4. Cal implementar accions amb joves migrats sols que es troben en situació de completa vulnerabilitat.
 5. La irregularitat sobrevinguda és una realitat que afecta a l’individu i a tot el nucli familiar.
 6. Cal continuar treballant l’eradicació del racisme i els discursos i conductes d’odi.
 7. Hi ha un analfabetisme digital molt important que fa quasi impossible la relació de moltes persones amb l’administració.
 8. Cal garantir el desplegament de les polítiques d’acollida i ciutadania per tal de vetllar per la igualtat de drets i deures de tota la ciutadania.

 

Educació

1.839 infants, adolescents, joves i famílies han sigut ateses des de les accions educatives.
121 professionals relacionats amb el món educatiu, amb qui ens hem coordinat.
11 poblacions amb presència, durant tot el curs o amb menys intensitat.

Constatem:

 1. Nombre important de joves amb alt risc de fracàs escolar, sense expectatives de futur, realitzant conductes de risc o amb alta probabilitat de realitzar-ne a curt termini.
 2. Increment important de persones joves sense documentació, dones majoritàriament, arribades d’Hondures.
 3. El treball d’acompanyament en processos vitals amb una mirada capacitadora i positiva que es dona las infants i joves però també a les famílies, es una feina difícil de quantificar i fer visible, però que resulta imprescindible per aconseguir molts i bons resultats a llarg termini.

 

Habitatge social

5.239 persones ateses per temes de lloguers, hipoteques o allotjades en habitatges.
273 habitatges en seguiment que acullen famílies en risc d’exclusió.
26 poblacions amb accions relacionades amb l’habitatge.

Constatem:

 1. Creix diàriament la distància entre el preu de lloguer i el que la ciutadania pot pagar.
 2. Degoteig incessant de sol·licitants en situació d’exclusió residencial que estan expulsats del mercat immobiliari. Persones desnonandes i persones amb finalitzacions de contractes que no poden assumir l’augment de renda dels nous contractes.
 3. L’administració competent no té un dispositiu útil per donar resposta a la demanda de lloguer social actual.
 4. Les famílies amb necessitats d’habitatge assequible opten per l’ocupació irregular.
 5. Les SOCIMI i fons d’inversió s’han quedat la pràctica totalitat de la cartera d’habitatges de les entitats bancàries i aquesta concentració fa que tinguin cada vegada més poder en el sector immobiliari. Les seves decisions només obeeixen criteris de rendiment econòmic.
 6. La proliferació d’HUT minva l’oferta de parc d’habitatge destinat a lloguer, augmenta les rendes de lloguer i la gentrificació.

 


Més informació i memòries detallades a:  Memoria tècnica 2019

 

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…