Actualitat / Notícies

Presentem la Memòria 2021

L’escletxa digital, la salut emocional, la manca d’oportunitats per a molts joves, la fragilitat econòmica de les famílies i la falta d’habitatge social, són les principals causes d’exclusió social que es constaten en el desenvolupament dels projectes i accions de l’entitat al territori gironí.

L’any 2021 va continuar essent un segon any gens convencional. La Fundació SER.GI ha sabut adaptar-se a una realitat contrària al seu estil de treballar amb les persones. Però no per això ha volgut renunciar a ser al seu costat per fer de l’acompanyament i el suport proper, un valor a la seva manera de intervenir.

Al llarg del 2021 hem constatat…

El 2021, per la continuïtat de les restriccions de la pandèmia, ha fet aflorar o posar més en relleu, l’escletxa digital de molts sectors de la societat –tant en l’accés com per l’analfabetisme digital–, la fragilitat de persones afectades per problemes de salut emocional i l’agreujament dels casos vulnerables per la inestabilitat i fragilitat de les seves economies.

Davant aquesta realitat, correm el risc, atès que és una problemàtica estructural i les respostes són poques, que arribem a normalitzar aquestes situacions.

Volem posar de manifest les principals constatacions que seguim detectant en el desenvolupament dels projectes i accions de les àrees tècniques de la Fundació:

CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ

Les accions d’acollida continuen essent les eines claus per la construcció d’una societat diversa i cohesionada. Però la realitat socioeconòmica ens diu que les desigualtats són cada vegada més accentuades.

Advoquem per què des dels municipis s’implementin polítiques públiques d’acollida i d’inclusió, en les quals, la igualtat d’accés, tracte… de tota la ciutadania hi sigui un eix transversal.

Continuem lluitant contra les situacions d’exclusió i discriminació per origen, edat, sexe, religió o creença, gènere… La pandèmia i post-pandèmia ha agreujat les que ja coneixíem, però també n’ha fet visible de noves.

Estem treballant per què els territoris on som presents estiguin lliures de tota discriminació. Totes les persones que hi viuen han de tenir les mateixes oportunitats i cal donar-los suport perquè arribin al mateix punt de partida que la resta de la societat: analfabetismes (en lectoescriptura i/o digital), no tinença de dispositius i/o connectivitat (per la relació amb l’Administració, món educatiu, xarxa sanitària…).

EDUCACIÓ

Seguim detectant un nombre important de joves amb alt risc de fracàs escolar, sense expectatives de futur, realitzant conductes de risc o amb altra probabilitat de realitzar-ne a curt termini.

On som presents, busquem atendre a aquelles persones joves més vulnerables, als que es queden al marge de tot, i fer-ho d’una forma integral i de qualitat. Això passa per treballar amb menys persones però d’una forma més intensa. Per així, des d’una mirada capacitadora, fer un acompanyament en el seu procés personal.

Un parell d’exemples que estem implementant per revertir la realitat de les persones joves, i que ens generen uns resultats molt positius, són:

la possibilitat de tenir la primera experiència laboral, com a brigades a Celrà i a Salt, per a joves amb un perfil de difícil inserció laboral, per manca de formació i/o sense experiència laboral prèvia.
i els ajuts directes, en forma de beques, per a costejar despeses de temes relacionats amb els estudis que, sense aquest suport, no els seria possible continuar el seu procés formatiu.

HABITATGE

Les famílies en situació d’exclusió residencial són les víctimes directes de les successives crisis que hem i estem patint. Crisis que fan mantenir i augmentar les desigualtats i la pobresa estructural a la que es veuen abocades les famílies que disposen d’un habitatge, i tenen dificultats per fer-hi front. Els preus dels lloguers/hipoteca, el cost de la vida, i ara els dels subministres, no van gens d’acord als sous i salaris de les famílies que més malament ho passen.

La manca d’un parc públic d’habitatge suficient per a donar resposta a la demanda actual i creixent de famílies en situació d’exclusió residencial i que tenen dificultats en l’accés a un habitatge pels canals convencionals, ens porta a gestionar una Borsa de mediació i inclusió amb habitatges procedents de particulars.


Més informació i memòries detallades a:
https://www.fundaciosergi.org/memoria-tecnica

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…