Actualitat / Notícies

Jornada sobre el voluntariat per la llengua amb parelles interreligioses: una bona pràctica d’acollida

Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística, per practicar català a través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per un voluntari, que parla català fluidament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol adquirir fluïdesa. Més enllà de l’objectiu principal del programa que és facilitar la pràctica de la llengua, VxL prioritza també la cohesió social i la convivència. En aquest sentit, l’any 2014, a proposta de la Direcció General d’Afers Religiosos, el programa VxL s’estén a l’àmbit de la diversitat religiosa amb l’objectiu de fer parelles lingüístiques entre persones de diferents confessions religioses.

En l’actualitat, a Catalunya, resideixen ciutadans de 177 nacionalitats diferents, que parlen 270 llengües i que practiquen 13 religions. El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants al llarg dels darrers decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de globalització. Concretament, destaca l’increment que ha experimentat la diversitat religiosa, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya i dels seus centres de culte.

Amb aquesta Jornada, la Direcció General d’Afers Religiosos i la Direcció General de Política Lingüística volen reconèixer i difondre l’experiència de les parelles lingüístiques interreligioses que es va iniciar l’any 2014 a la demarcació territorial de Girona i que ha suposat una bona pràctica d’acollida lingüística i un instrument de gestió de la diversitat religiosa. El resultat d’aquesta experiència és la pràctica del català, la potenciació de l’intercanvi cultural i la convivència.

 

OBJECTIUS

  • Presentar l’àmbit de la diversitat religiosa en el marc del programa Voluntariat per la llengua
    com a bona pràctica d’acollida.
  • Donar a conèixer el tercer document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa
    “L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual”.

 

PERSONES DESTINATÀRIES

Personal al servei de les administracions públiques catalanes vinculat a projectes d’atenció a persones d’origen divers. Professionals de l’àmbit dels serveis lingüístics. Personal investigador en matèria d’afers religiosos. Personal vinculat al teixit associatiu religiós. Personal de la demarcació de Girona vinculat al programa Voluntariat per la llengua.

 

PROGRAMA
8.45-9.00 Acreditació dels participants
9.00-9.30 Presentació institucional.

  • Raül Morales i Vergés, director dels Serveis Territorials de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a Girona.
  • Enric Vendrell i Aubach, director general d’Afers Religiosos.
  • Ester Franquesa i Bonet, directora general de Política Lingüística.

9.30-10.30h Ponència. Presentació del tercer document del Consell Assessor per a la Diversitat
Religiosa. “Acollir el foraster. L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual” Dr. Francesc Torralba

10.30-11.00 Debat

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.00 Presentació de l’àmbit de la diversitat religiosa en el marc del programa Voluntariat per la
llengua i dels materials de suport per a les parelles interreligioses.

12.00-13.30 Taula d’experiències: els exemples de Lloret de Mar, Olot i Salt.
Presentació d’experiències per part dels ajuntaments participants i del Consorci per a la Normalització
Lingüística, i testimonis dels voluntaris i aprenents de VxL.

13.30-14.00 Torn obert de paraules

14.00 Cloenda

 

DATA, HORARI I LLOC DE REALITZACIÓ
31 de maig de 2016, de 8.45h a 14.00h
Edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. Plaça de Pompeu Fabra, 1. 17002 Girona

 

PLACES I INSCRIPCIONS
150 places. Per formalitzar les inscripcions:
– Personal de l’Administració de la Generalitat: a través de les persones responsables de formació de cada departament o per mitjà d’ATRI codi 10268
– Personal de l’Administració local a través de la web www.eapc.cat, mitjançant aquest formulari d’inscripció (codi 20241)
– Personal investigador i d’entitats religioses, a través del formulari d’inscripció, indicant al cercador del camp d’organisme “altres entitats”
Termini d’inscripció: dimecres 18 de maig.

 

CERTIFICAT
Amb l’assistència del 80% de les hores lectives s’expedirà un certificat d’assistència.

 

RESPONSABLE
Anna Guitart, Escola d’Administració Pública de Catalunya
Rosa Ma. López Ros, Direcció General d’Afers Religiosos
Gemma Segura, Consorci per a la Normalització Lingüística

 

ORGANITZACIÓ
Direcció General d’Afers Religiosos
Direcció General de Política Lingüística
Consorci per a la Normalització Lingüística

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…