Projecte 

ReHabitem

Territori: Girona, Sarrià de Ter, Salt

Període: Des del 2023

El projecte pretén captar habitatges que es troben en desús per rehabilitar-los i donar-los una funció social. Aquests habitatges s’incorporaran a la borsa de lloguer de Fundació SERGI, que es destinaran a allotjar-hi famílies i persones en situació de vulnerabilitat.

Aportem avantatges i beneficis per a les persones propietàries i la possibilitat d’una rehabilitació de l’habitatge, amb una mirada de sostenibilitat i eficiència energètica. Realitzem un seguiment i un acompanyament social a les famílies llogateres.

En el context actual on cada vegada un nombre major de famílies veuen vulnerat el seu dret a disposar d’un habitatge digne on residir i on poder fer realitat el seu projecte vital, pensem que és un luxe tenir habitatges tancats i desocupats. El projecte de rehabilitació que ha de facilitar la mobilització d’aquests immobles, la seva posada a punt i la posterior acollida de les unitats familiars que estan excloses del mercat residencial. Aquesta exclusió respon a un ventall diferent de casuístiques, però el denominador comú és la precarietat econòmica: sous baixos, treballs estacionals, pensions i prestacions baixes, etc.

Amb la signatura dels contractes de lloguer amb les famílies, s’iniciarà un procés d’acompanyament social que perseguirà l’empoderament dels usuaris atesos per tal que recuperin l’autonomia necessària per poder trobar un lloguer pel seu compte al finalitzar la durada del contracte, si així ho valoren els tècnics d’habitatge responsables del seguiment. L’habitatge que s’oferirà tindrà un lloguer en concordança als ingressos de la unitat de convivència.

 

ReHabitem

Més informació >>

Notícies relacionades amb l'Àrea