Projecte 

Assessorament en matèria d’habitatge

Període: Des del 2013

Suport i orientació a unitats de convivència amb alguna problemàtica relacionada amb l’habitatge que pugui provocar el desnonament del seu domicili habitual. Aquestes dificultats poden ser per impagaments de la quota hipotecària, la renda de lloguer, o per alguna altra contingència relacionada amb la vivenda.

Notícies relacionades amb l'Àrea