Projecte 

Habitatge per a dones supervivents

Període: Des del 2016

Col·lectiu: Dones que han patit violència masclista, i els seus infants

Dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals que es troben amb dificultats per poder inserir-se normalment després de la seva estada en els recursos especialitzats per a dones que han patit violència masclista. Es preveu una intervenció socioeducativa per tal de reforçar les xarxes de suport relacional d’aquestes dones, a partir de la vinculació social al territori i la generació de xarxes de suport mutu que puguin sorgir entre les mateixes dones.

Document PDF: Projecte-Habitatge-dones-supervivents

Tens un pis buit? Obre la porta al lloguer social

Notícies relacionades amb l'Àrea