Estudi del sensellarisme a l’Alt Empordà

3 d'octubre de 2022

Recentment, hem entregat un estudi de l’actual situació de sensellarisme a l’Alt Empordà, encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. L’estudi ve motivat pels següents objectius: 

1) Alinear-se amb el nou context regulador del sensellarisme,

2) Establir un marc teòric sobre el sensellarisme: dimensió, causes estructurals, col·lectius de risc, i paradigmes d’intervenció, i

3) Definir els models d’intervenció sota l’etiqueta de les “Housing-Led Policies” (polítiques orientades a l’habitatge), enteses com a polítiques innovadores en l’àmbit del sensellarisme.

Al juny vam entregar també un Estudi del parc habitatges ocupats irregularment a Lloret de Mar, sol·licitat per l’Ajuntament.

Una de les accions i serveis que oferim des de l’àrea d’habitatge social, és la de realitzar informes i estudis en profunditat en matèria d’habitatge per les administracions.


Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Localització i contacte Avís legal | Política de privacitat i cookies