Actualitat / Notícies

Estudi del sensellarisme a l’Alt Empordà

Recentment, hem entregat un estudi de l’actual situació de sensellarisme a l’Alt Empordà, encàrrec del Consell Comarcal de l’Alt Empordà. L’estudi ve motivat pels següents objectius: 

1) Alinear-se amb el nou context regulador del sensellarisme,

2) Establir un marc teòric sobre el sensellarisme: dimensió, causes estructurals, col·lectius de risc, i paradigmes d’intervenció, i

3) Definir els models d’intervenció sota l’etiqueta de les “Housing-Led Policies” (polítiques orientades a l’habitatge), enteses com a polítiques innovadores en l’àmbit del sensellarisme.

Al juny vam entregar també un Estudi del parc habitatges ocupats irregularment a Lloret de Mar, sol·licitat per l’Ajuntament.

Una de les accions i serveis que oferim des de l’àrea d’habitatge social, és la de realitzar informes i estudis en profunditat en matèria d’habitatge per les administracions.

Notícies relacionades

Habitatge social

Un miler d’expedients tramitats a Lloret

Durant aquesta passada setmana les companyes del servei d’habitatge de Lloret de Mar han enllestit la tramitació d’aproximadament un miler d’expedients de prestacions econòmiques per al pagament del lloguer per aquest 2023. Són ajudes destinades…

Habitatge social

Parlem del projecte ReHabitem a Catalunya Ràdio

Part dels habitatges que aconseguim amb el projecte ReHabitem es destinaran a acollir-hi dones supervivents a la violència masclista. N’hem parlat al programa Catalunya al Dia de Catalunya Ràdio. Si tens un habitatge que ara no…