Actualitat / Notícies

El nostre Balanç Social 2021

Amb voluntat de transparència i compliment de la legislació catalana que afecta fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, hem publicat el nostre Balanç Social de l’any 2021.

Aquest informe complementa les dades i informacions publicades a la Memòria 2021.

Què és el Balanç Social?
El Balanç Social és una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern de les organitzacions.

El seu objectiu principal és poder analitzar i avaluar des de la perspectiva social, els impactes de la gestió de l’activitat en la societat, de manera que permet tenir dades dels estàndards ètics de l’organització.

Notícies relacionades

Fundació

Presentem la Memòria 2022

L’entitat ha atès a 17.992 persones, impulsat 33 projectes socials repartits en 52 poblacions de les comarques gironines, i ha fet seguiment de 795 habitatges que acullen persones i famílies en risc d’exclusió. L’acció i…