Actualitat / Notícies

Banyoles celebrarà una desfilada de moda solidària a benefici de la Fundació SER.GI

El proper dia dissabte 29 de setembre a les 19h es portarà a terme una Desfilada Solidària al restaurant/bar Banys Vells de Banyoles. Aquesta activitat ha estat organitzada per la Clàudia Roldán, estudiant de l’Institut d’Ensenyament Secundari Josep Brugulat de Banyoles, com a projecte final dels seus estudis de batxillerat.

Les aportacions que facin les persones assistents a la Desfilada Solidària aniran destinats al projecte “Dones supervivents a la violència” de l’Àrea d’Habitatge social de la Fundació SER.GI.

Aquesta iniciativa, de la jove estudiant banyolina, ha estat acollida i rep el suport i l’acompanyament del Programa de Mecenatge i base social de l’entitat que, junt al mateix l’Institut Josep Brugulat i l’Agència de models Piùbella, han unint esforços per organitzar aquesta acció solidària.

El projecte va néixer el 2016 i vol complementar la tasca d’atenció que es ve efectuant des dels recursos d’urgència per a l’atenció de dones maltractades i llurs fills/es, oferint l’acompanyament necessari per a una reincorporació satisfactòria a la societat.

Davant un nombre important de dones i de famílies monomarentals ateses pels recursos especialitzats, i l’alta demanda, fa que aquests dispositius –tant les cases d’acollida, com els pisos de transició– hagin de limitar la temporalitat de l’estada de les seves usuàries. Aquest fet provoca que algunes d’elles no hagin pogut assolir el grau d’autonomia necessari per fer una desinstitucionalització amb prou garanties d’èxit.

Es tracta dones que no disposen dels recursos econòmics necessaris per a poder fer front a les despeses que suposa el lloguer d’un habitatge i el pagament dels subministraments juntament amb les altres despeses de la unitat familiar. Són dones que majoritàriament no tenen una xarxa relacional àmplia establerta al territori (habitualment provenen d’altres municpis de Catalunya) que els doni suport per poder accedir al mercat laboral amb majors oportunitats d’inserció.

Ens trobem doncs, davant un col·lectiu que pateixen una situació de doble vulnerabilitat. Per un costat, la vulnerabilitat individual i psicològica provocada pel procés traumàtic que han viscut arran la situació de violència patida. I de l’altra, una vulnerabilitat social i econòmica que en alguns casos és causada pels mateixos efectes de la violència patida i que els dificulta que puguin assolir el seu procés de recuperació i autonomia amb totes les garanties.

En aquest sentit, la Fundació SER.GI ha creat un dispositiu d’habitatges d’inclusió específic per a dones soles o famílies monomarentals que es troben amb aquests obstacles per poder inserir-se normalment després de la seva estada en el pis de transició per a dones que han patit violència masclista.

Notícies relacionades