FORMACIÓ

El programa de Formació pretén oferir una formació de qualitat als professionals del camp social i educatiu per assegurar el seu reciclatge i millorar-ne les seves intervencions.

A més d’adreçar-nos als professionals també treballem per la sensibilització de tota la població en relació a les causes que produeixen l’exclusió social i les seves conseqüències.

Les principals actuacions que portem a terme en aquest camp són:
• Cursos, seminaris i jornades
• Formació ajustada a demandes específiques
• Fòrum inclusió social i ciutadania

Pl.Lluís companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
e-mail: info@fundaciosergi.org
Com arribar-hi?

iglésies associats