Actualitat / Notícies

Participem en el nou servei d’atenció per a la no-discriminació a Girona

La ciutat de Girona ha començat a treballar en la creació de serveis d’atenció per a la no-discriminació per tal de millorar les respostes davant de casos de racisme, antisemitisme, xenofòbia, LGBTIQ-fòbia i tota mena de discriminació. Es tracta d’un projecte compartit entre l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona (UdG), la Fundació Girona Regió del Coneixement, l’Ajuntament de Reggio Emilia, la Fondazione E35 d’Itàlia, i nosaltres.

El projecte pretén crear de forma conjunta polítiques públiques locals inclusives i participatives, capaces de prevenir i fer front als processos discriminatoris. Per tirar-lo endavant, s’ha rebut una subvenció de 332.645 euros de la convocatòria de la Unió Europea.  

L’objectiu final del projecte és la creació d’un servei d’atenció a la víctima per tal de donar-li suport i acompanyar-la en els processos de denúncia, si és el cas, o intervenir a través de la mediació.

Prèviament, es durà a terme una fase d’anàlisi i disseny que començarà aquest mes de març. Per una banda, des de la Universitat de Girona es realitzaran activitats de recerca sobre models d’interpretació i anàlisi de la discriminació que puguin ser útils per a la recollida d’informació i coneixement del fenomen. Està previst que aquesta fase duri uns 2 anys. 

Per l’altra banda, es començarà a dissenyar el circuit d’atenció a la víctima a través de diferents entitats i agents de la ciutat enxarxats. Un d’aquests espais enxarxats és el Consell de Cohesió i Serveis Socials, un òrgan consultiu destinat a fomentar la participació ciutadana i el debat entorn de la cohesió i la inclusió social a Girona. També es definiran les diferents metodologies d’intervenció. Està previst que el 2025 es dugui a terme una prova pilot d’atenció a la víctima per tal d’avaluar els resultats. 

Una altra de les línies d’actuació serà la formació de 50 persones de l’àmbit de la societat civil i personal de l’administració que hagin de tractar casos de discriminació. Alhora s’elaboraran campanyes de conscienciació per a la prevenció de la discriminació i la garantia de drets que aniran destinades a la ciutadania. 

L’atenció a les víctimes s’oferirà des dels centres cívics i equipaments municipals (amb tècnics que es desplaçaran in situ). I al llarg de dos anys s’estudiarà obrir una oficina específica a la ciutat que canalitzi els casos de discriminació.

Des de la Fundació SERGI encarem amb il·lusió, fermesa i esperit col·laboratiu aquest projecte i la organització del circuit d’atenció a les víctimes des d’una perspectiva intersectorial i interseccional. Farem valer els nostres valors fonamentals d’acompanyament, inclusió i transformació utilitzant la gestió alternativa del conflicte, la mediació i la pedagogia social. Treballem per a una societat inclusiva.

Més informació:

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…