Actualitat / Notícies

MicroBeques16+ (curs 2022-23)

Iniciem, per segon any, una campanya de micro mecenatge per donar oportunitats educatives a joves en risc d’exclusió.

Volem donar oportunitats educatives a 30 joves (o més) de les comarques gironines i a les seves famílies.

Des de l’àrea d’educació de la Fundació SER.GI portem a terme diferents projectes d’acompanyament socioeducatiu a persones joves en risc d’exclusió social en el territori gironí. Actualment ho estem fent a Girona, Salt, Celrà i Lloret de Mar. La constant situació que any rere any detectem entre aquests adolescents, requereix la necessitat d’aconseguir fons econòmic per a poder donar-hi resposta. Per aquest motiu, des del curs 2021-22 realitzem la campanya “microBeques 16+” que consisteix a aportar petites beques que donin oportunitats educatives a aquestes persones joves de 16 anys o més.

Amb aquestes col·laboracions es vol:

  • Ajudar a pagar MATRÍCULES per a un cicle formatiu, batxillerat, etc.
  • Adquirir MATERIAL o llibres de text
  • Possibilitar DESPLAÇAMENTS a altres municipis per realitzar la formació triada
  • Adquirir ordinadors o MATERIAL INFORMÀTIC per combatre la bretxa digital
  • I en tot moment, oferir un ACOMPANYAMENT per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions treballant l’autoconeixement, l’autoestima i l’apoderament

La campanya s’ha iniciat el dijous 21 d’abril, amb l’acte “Amb TU, segueixo!” i es demana realitzar petites aportacions econòmiques a través de la plataforma de crowdfunding Goteo:

MicroBeques 16+, oportunitats educatives per a la inclusió

Estudiar el que es desitja és un privilegi a què moltes persones no poden accedir, sobretot quan es tenen problemes socioeconòmics, socioculturals, de residència o de mobilitat, entre d’altres. Moltes persones joves abandonen els estudis per falta de recursos i s’allunyen així de millorar les seves expectatives de vida en un moment clau: la transició cap a l’edat adulta.

A Catalunya, la taxa d’Abandonament Escolar Prematur (AEP) és del 19%, això vol dir que 2 de cada 10 joves no aconsegueixen el graduat en Educació Secundària Obligatòria, segons dades de l’Idescat del 2019. El sistema educatiu ofereix, a part de la mera repetició de curs, itineraris formatius alternatius com els diversos programes de formació i inserció laboral (PFI). Una vegada superat un d’aquests programes, si es vol, es pot continuar la formació cap als Cicles Formatius de Grau Mitjà, completant així un sistema que, amb més o menys èxit,  vol donar oportunitats per a tot l’alumnat.

Tanmateix, aquestes persones adolescents en situació de fracàs escolar i que, en molts casos, estan en risc d’exclusió social degut a la seva situació vulnerable, necessiten un acompanyament i una ajuda econòmica que els permeti retornar als itineraris formatius reglats o optar als no-reglats o laborals. La formació post-obligatòria (PFI’s, cicles formatius, batxillerat o formació ocupacional), té un cost econòmic que moltes famílies no poden permetre’s, ja sigui per l’import de les matrícules, el material de text/tecnològic o els desplaçaments. Aquest obstacle, no només desanima la continuïtat dels seus estudis, sinó que pot abocar a un abandonament del seu itinerari de vida o desconfiança en la comunitat que l’envolta, fet que no ens podem permetre com a societat.

Notícies relacionades