Actualitat / Notícies

Fundació SER.GI inicia noves actuacions en matèria d’habitatge a l’Escala i Llagostera

Es tracta de realitzar una diagnosi i posterior mobilització del parc d’habitatges buits i d’intervenir en situacions d’ocupacions irregulars d’habitatges

Amb la voluntat de garantir el dret a l’habitatge, la Fundació SER.GI amplia els territoris on treballa per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge a les famílies en risc d’exclusió residencial.

L’Escala
L’encàrrec que l’Ajuntament de l’Escala ha realitzat a la Fundació SER.GI, consisteix en implementar una sèrie d’accions destinades a identificar i mobilitzar l’estoc d’habitatges desocupats del municipi. Aquesta diagnosi ha de permetre localitzar els immobles buits propietat de les entitats bancàries i també la dels particulars que romanen tancades i sense ús.

L’objectiu final que es persegueix amb la intervenció que s’inicia ara és la confecció d’una borsa d’habitatges que hauran de servir per allotjar les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat residencial.

La idea és que la Fundació SER.GI realitzi aquesta tasca col·laborant estretament amb tots els serveis i entitats que ja treballen a l’Escala per intentar resoldre la problemàtica de la manca d’habitatge assequible.

Llagostera
Pel que fa a l’encàrrec rebut per part de l’Ajuntament de Llagostera, es donarà suport en la intervenció que s’està duent a terme amb els casos d’ocupacions irregulars al municipi.

Des de fa uns mesos, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès conjuntament amb l’Ajuntament, ha iniciat un treball per tal d’intervenir en aquesta problemàtica que ens els darrers mesos havia anat en augment.

Previ a l’inici de l’actuació, s’ha consensuat un circuit d’atenció on participen diversos serveis municipals. La redacció d’aquest protocol ha permès confeccionar el procediment a seguir i ha permès coordinar tots els agents involucrats en la detecció, atenció i actuació dels casos d’ocupació i exclusió residencial: serveis jurídics, serveis socials, oficina d’habitatge, etc.

Notícies relacionades

Col·laboració Arquitectes sense fronteres amb la Fundació SERGI
Habitatge social

Conveni amb Arquitectes Sense Fronteres

Amb la voluntat d’ampliar les col·laboracions i teixir més complicitats amb el projecte d’habitatge social “Re-Habitem”, aquest mes de gener hem signat un acord de col·laboració amb Arquitectura Sense Fronteres (ASF). Una organització que promou un desenvolupament…