Actualitat / Notícies

Fundació SER.GI inicia noves actuacions en matèria d’habitatge a l’Escala i Llagostera

Es tracta de realitzar una diagnosi i posterior mobilització del parc d’habitatges buits i d’intervenir en situacions d’ocupacions irregulars d’habitatges

Amb la voluntat de garantir el dret a l’habitatge, la Fundació SER.GI amplia els territoris on treballa per facilitar l’accés i el manteniment de l’habitatge a les famílies en risc d’exclusió residencial.

L’Escala
L’encàrrec que l’Ajuntament de l’Escala ha realitzat a la Fundació SER.GI, consisteix en implementar una sèrie d’accions destinades a identificar i mobilitzar l’estoc d’habitatges desocupats del municipi. Aquesta diagnosi ha de permetre localitzar els immobles buits propietat de les entitats bancàries i també la dels particulars que romanen tancades i sense ús.

L’objectiu final que es persegueix amb la intervenció que s’inicia ara és la confecció d’una borsa d’habitatges que hauran de servir per allotjar les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat residencial.

La idea és que la Fundació SER.GI realitzi aquesta tasca col·laborant estretament amb tots els serveis i entitats que ja treballen a l’Escala per intentar resoldre la problemàtica de la manca d’habitatge assequible.

Llagostera
Pel que fa a l’encàrrec rebut per part de l’Ajuntament de Llagostera, es donarà suport en la intervenció que s’està duent a terme amb els casos d’ocupacions irregulars al municipi.

Des de fa uns mesos, el Servei d’Habitatge del Consell Comarcal del Gironès conjuntament amb l’Ajuntament, ha iniciat un treball per tal d’intervenir en aquesta problemàtica que ens els darrers mesos havia anat en augment.

Previ a l’inici de l’actuació, s’ha consensuat un circuit d’atenció on participen diversos serveis municipals. La redacció d’aquest protocol ha permès confeccionar el procediment a seguir i ha permès coordinar tots els agents involucrats en la detecció, atenció i actuació dels casos d’ocupació i exclusió residencial: serveis jurídics, serveis socials, oficina d’habitatge, etc.

Notícies relacionades

Habitatge social

Parlem del projecte ReHabitem a Catalunya Ràdio

Part dels habitatges que aconseguim amb el projecte ReHabitem es destinaran a acollir-hi dones supervivents a la violència masclista. N’hem parlat al programa Catalunya al Dia de Catalunya Ràdio. Si tens un habitatge que ara no…