Actualitat / Notícies

Teràpia assistida amb gossos a l’Escola Mas Masó

La Fundació SER.GI ha donat suport a un projecte de l’Escola Mas Masó de Salt de teràpia assistida amb gossos. El projecte ha permès a onze escolars, d’entre 4 i 12 anys, millorar el llenguatge i l’atenció mitjançant la interacció guiada amb aquests animals.

El projecte s’ha pogut realitzar gràcies al suport econòmic aconseguit amb dues activitats de mecenatge de la Fundació SER.GI. Per una banda amb una parada amb les aportacions recaptades a la Fira “Salt està de moda” que organitzava l’Associació Comerç de Salt, i de l’altra amb les contribucions del Restaurant La Gallega que destinava una part del menú solidari a aquest projecte.

La Fundació SER.GI col·labora habitualment amb l’Escola Mas Masó de Salt, a través de projectes com el Taller d’Estudi Assistit amb Famílies (TEAF), que persegueix millorar la inclusió socioeducativa i l’èxit escolar dels alumnes, tot proporcionant suport en la implicació de les famílies i potenciant la relació família-escola, dins dels mateixos centres educatius. El treball s’adreça directament a infants i joves, i també, a les seves famílies.

L’escola Mas Masó de Salt
Cal recordar que l’escola Mas Masó de Salt és un centre amb uns 415 alumnes, que es troba ubicada en un barri amb moltes famílies en situació de vulnerabilitat i exclusió socioeconòmica, amb fortes limitacions en el domini del català. L’escola compta amb una Unitat de Suport a l’Educació Especial. A l’escola hi ha diversos alumnes que presenten dificultats emocionals i de regulació de la conducta, així com dificultats d’aprenentatge. I són aquests alumnes que requereixen una atenció més individualitzada, perquè tenen dificultats per seguir el ritme de l’aula, els que han participat del projecte de teràpia assistida amb gossos.

La teràpia assistida amb gossos
La teràpia assistida amb gossos està dissenyada per promoure beneficis físics, socials, emocionals i cognitius, i es pot desenvolupar a l’entorn escolar, tant de manera individual, com en petit grup. L’activitat, que s’ha dut a terme amb un grup de 10 alumnes, ha permès treballar estratègies per millorar en àmbits com el llenguatge i l’atenció. Els alumnes s’han organitzat en tres grups de treball. Un primer grup d’alumnes amb dificultats de regulació de conducta, en què la intervenció ha anat dirigida a treballar les habilitats d’autocontrol, espera, empatia, responsabilitat individual i tolerància a la frustració. En un segon grup amb alumnes amb dificultats de comunicació i llenguatge, s’ha potenciat les habilitats comunicatives i en el cas d’un alumne concret, que presentava mutisme, el treball ha anat encaminat a iniciar-se en la verbalització. Finalment en el tercer grup amb alumnes amb dèficit d’atenció, les activitats s’han dirigit a compartir situacions d’atenció i acció conjunta; la memòria a curt i a llarg termini; i la regulació de la impulsivitat.

Notícies relacionades