Actualitat / Notícies

Iniciem el projecte “ReHabitem” per aconseguir més habitatge social a la ciutat de Girona, Sarrià de Ter i Salt

El projecte pretén aconseguir la cessió d’habitatges que es troben en desús, rehabilitar-los i donar-los una funció social.

Aquests habitatges es destinaran a allotjar-hi famílies i persones en situació de vulnerabilitat que rebran un acompanyament professional durant la seva estada.

Justificació

Cada vegada un nombre major de famílies veuen vulnerat el seu dret a disposar d’un habitatge digne on residir i on poder fer realitat el seu projecte vital. Paradoxalment, als nostres barris hi ha massa habitatges, alguns de particulars, que es troben buits i en desús (a Girona, per exemple, l’any 2020 hi havia 870 habitatges buits, segons l’Ajuntament). El projecte “ReHabitem” pretén, a través de la rehabilitació, facilitar la mobilització d’aquests immobles, la seva posada a punt i la posterior acollida de persones i famílies que estan excloses del mercat residencial.

Objectius

 • Augmentar la borsa d’habitatges de la Fundació SERGI per tal de poder garantir el dret a un habitatge digne de les famílies ateses que es troben en situació d’exclusió residencial.
 • Aconseguir l’empoderament de persones ateses a través de l’acompanyament social, per tal que després de l’estada als habitatges puguin assolir l’autonomia necessària per llogar un habitatge del mercat lliure.
 • Millorar els barris reduint la presència de pisos en desús i evitant la degradació de la zona i millorar el confort i l’eficiència energètica dels habitatges per tal d’evitar situacions de pobresa energètica.

Funcionament

El projecte es vol adreçar a petits propietaris d’habitatges buits que necessiten algun tipus de rehabilitació per poder-se llogar o vendre i que no disposen de recursos propis per a portar-ho a terme o que senzillament prefereixen, per comoditat o manca de temps, que se n’encarregui una entitat de confiança.

La persona propietària que disposi d’un habitatge en desús, que per exemple el pot haver heretat d’un familiar directe i que no el necessiten a curt/mig termini, el pot cedir temporalment (mínim 6 anys) a la Fundació SERGI. D’aquesta manera, es pot beneficiar de certs avantatges com son: estudi de viabilitat de la rehabilitació (si és necessari), gestió administrativa gratuïta, tramitació de la cèdula d’eficiència energètica, cobrament garantit mensual del lloguer, assegurança multirisc gratuïta, bonificació d’un % de l’IBI, segons municipi, finançament del cost de la rehabilitació o alguna part, amb el lloguer acordat, i evidentment, el retorn de l’habitatge en el mateix estat de conservació o amb la rehabilitació finalitzada.

Alhora, tindrà la satisfacció de contribuir a una causa social, amb la garantia i tranquil·litat que l’entitat realitzarà un seguiment de l’habitatge i un acompanyament social a les famílies llogateres.

Ubicació i influència

El projecte es desenvoluparà inicialment al municipi de Girona i la seva conurbació més immediata, Salt i Sarrià de Ter. En una segona fase podria estudiar-se l’ampliació a altres municipis on la Fundació disposa d’un servei d’habitatge (actualment a La Bisbal d’Empordà, Figueres, Lloret de Mar, Vidreres, Tossa de Mar, Santa Coloma de Farners i Sils).

La novetat del projecte

La Fundació SERGI fa més de 20 anys que treballa per oferir habitatge social. Fins ara els habitatges que s’incorporaven a la borsa de lloguer de SERGI havien d’estar a punt per a ser utilitzats. Amb el nou projecte “ReHabitem” es vol incidir en la reforma del parc d’habitatges que es troba desocupat millorant alhora, carrers i barris i l’eficiència energètica dels habitatges.

També es una novetat del projecte la voluntat d’enxarxament amb entitats i col·lectius. El projecte es realitza amb la implicació de:

 • Fundació SERGI: Gestió del projecte i de la borsa d’habitatges, contacte amb propietaris, seguiment periòdic i acompanyament social professional a les famílies llogateres.
 • Garbet Cooperativa: Realitza la rehabilitació. Cooperativa d’inserció laboral especialitzada en rehabilitació d’habitatges i edificis.
 • Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona i Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya: Facilita tràmits com l’estudi de rehabilitació i cèdules.
 • Col·legi API de Girona: Col·labora en la difusió i promoció entre els seus associats.
 • Coordinadora d’Associacions veïnals de Girona: Col·laboren amb la difusió del projecte i a trobar habitatges, per a benefici de la comunitat i millora dels barris.
 • COOP57: Finançament, d’acord amb els valors ètics de l’economia social i solidària.

I amb la col·laboració de:

 • Bàsquet Girona i Òmnium Gironès: col·labora amb la sensibilització entre els seguidors o associats i en la difusió del projecte per a trobar habitatges.
 • Ajuntaments de Girona, Sarrià de Ter i Salt: col·labora en la difusió, la bonificació de l’IBI als propietaris i en alguns casos en l’exempció de l’impost d’obres.
 • Agència de l’Habitatge-XHIS i Diputació de Girona-DIPSALUT: suport en el finançament del seguiment social dels habitatges incorporats als projecte.
 • Assegurances Allianz Maria Rosa Agustí: Donatiu a partir de les assegurances contractades dels habitatges.
 • Comunalitat del Güell: Col·labora amb la difusió del projecte per a benefici de la comunitat i millora dels barris.
 • NOMON design: disseny gràfic i branding.

Més informació a:

Notícies relacionades

Habitatge social

Parlem del projecte ReHabitem a Catalunya Ràdio

Part dels habitatges que aconseguim amb el projecte ReHabitem es destinaran a acollir-hi dones supervivents a la violència masclista. N’hem parlat al programa Catalunya al Dia de Catalunya Ràdio. Si tens un habitatge que ara no…

re-Habitem
Habitatge social

Conveni amb el Col·legi API de Girona

Seguim teixint complicitats pel projecte “Re-Habitem”, una proposta i campanya que iniciarem a la primavera i que pretén aconseguir la cessió d’habitatges o locals en desús a la ciutat de Girona per poder oferir un lloguer…

Exposició On habita la violència masclista a Salt.
Habitatge social

L’exposició “On habita la violència masclista” ara a Salt

Seguim sensibilitzant i denunciant la violència masclista amb l’exposició itinerant “On habita la violència masclista”. En aquesta ocasió, l’exposició es pot visitar del 10 de gener fins al 5 de febrer a la Coma Cros…