Actualitat / Notícies

Es presenta a Girona l'anuari “L'estat de l’'educació a Catalunya"

Aquest dilluns, i en el marc de les Converses Pedagògiques, la Fundació SER.GI i la Fundació Jaume Bofill han presentat l’anuari “L’estat de l’’educació a Catalunya” de mans de Miquel Martínez, un dels seus codirectors. A més de Martínez, que és pedagog i professor de la UB, l’acte també ha comptat amb Anna Jolonch, cap de recerca de la Fundació Jaume Bofill i Albert Quintana, vicepresident de la Fundació SER.GI.

L’anuari
“L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011” està integrat per tres volums, s’ha elaborat a partir de la contribució de diferents professionals experts en educació i té la voluntat de contribuir al debat i apuntar alguns dels principals àmbits de política educativa, prioritaris perquè Catalunya es constitueixi en un veritable model educatiu d’èxit.

Les principals conclusions de l’anuari són:

 • Catalunya redueix l’abandonament educatiu prematur en un 7% en els darrers tres anys. Ara bé, encara cal passar del 26% al 15% que fixa l’Estratègia europea per al 2020
 • L’educació a Catalunya està polaritzada: un 30,8% de població té estudis superiors i un 47,4% té estudis bàsics i/o inferiors
 • L’estratègia principal per a l’èxit educatiu en temps de crisi és mirar d’aconseguir una educació més redistributiva i més accessible per a tothom
 • En igualtat de condicions socioeconòmiques, l’alumnat que ha participat durant més d’un any a l’educació preprimària obté de mitjana pels volts de 45 punts més a les proves PISA-2009 que l’alumnat que no hi ha participat
 • Els resultats escolars dels alumnes de determinats municipis es veuen afectats per la seva elevada segregació escolar
 • L’elevat abandonament educatiu prematur a Catalunya no té a veure només amb dèficits de rendiment escolar, sinó també amb la debilitat de les transicions educatives
 • Amb un 21,9% de joves que ni estudia ni treballa cal evitar el risc d’una generació sense formació ni activitat
 • Per millorar les xifres d’abandonament educatiu prematur, és necessari potenciar la formació professional a Catalunya

 • El paper de la família en el temps de lleure és clau per a l’èxit escolar i per comprendre les desigualtats educatives: el 30% dels infants socialment menys afavorits realitza un consum diari intensiu de televisió, tres vegades més que els infants socialment més afavorits
 • A Catalunya existeixen desajustos entre estructura formativa i estructura ocupacional: només el 33% dels llocs de treball requereixen una qualificació alta, mentre que el 41% de la població té estudis superiors
 • La participació en la formació al llarg de la vida s’ha estancat amb un 9,9% l’any 2010 i presenta desigualtats d’accés en funció del perfil social i instructiu
 • El baix finançament de l’educació i les restriccions pressupostàries actuals limiten les possibilitats futures de millora de l’èxit educatiu a Catalunya. Per situar-nos en la mitjana europea, cal passar d’invertir el 4% del PIB en educació a invertir-ne el 5,2%

Més informació:
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=25.01

Notícies relacionades

Treball i Formació ACOL
Fundació

Treball i Formació ACOL

La Fundació SERGI valora molt positivament la participació en el programa “Treball i Formació”, concretament en la Línia ACOL, que permet la contractació de persones, regularitzant la seva situació administrativa. Actualment, des del 13/11/2023 hem pogut contractar una…

Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.
Fundació

Rememorant Pepo Delàs

Acte organitzat per Justícia i Pau de Girona en record de Pepo Delàs, pacifista, activista social i antic director de Justícia i Pau de Girona. Rememorant Pepo Delàs, un home de fortes conviccions.En el 25è…