Actualitat / Notícies

Diagnosi d’habitatges ocupats a Palafrugell

Aquest mes d’octubre la Fundació SER.GI comença un projecte a Palafrugell que consisteix en un diagnòstic de les situacions d’ocupació irregular existents al municipi.

En primer lloc és realitzarà una anàlisi comparativa dels diferents registres d’habitatges ocupats de què disposa l’ajuntament amb l’objectiu de confeccionar un únic llistat. Després caldrà planificar el programa d’inspeccions als habitatges per conèixer les característiques de les ocupacions en relació a:

  • Unitat de convivència resident (núm. de persones, grups d’edat, aspectes socioeconòmics, laborals, relacionals.)
  • Habitatge (tipus d’immoble, any de construcció, m2, condicions d’habitabilitat, propietat de la finca, subministraments, estat de conservació.)
  • Comunitat (estat de conservació, si està constituïda, relació veïnal.)

Per últim es farà un buidatge de les enquestes realitzades i es redactarà una memòria final així com un mapa amb la ubicació d’aquests habitatges.

Notícies relacionades

Habitatge social

Parlem del projecte ReHabitem a Catalunya Ràdio

Part dels habitatges que aconseguim amb el projecte ReHabitem es destinaran a acollir-hi dones supervivents a la violència masclista. N’hem parlat al programa Catalunya al Dia de Catalunya Ràdio. Si tens un habitatge que ara no…