Actualitat / Notícies

Augmenta la morositat en habitatges de lloguer. Analitzem les causes de l’emergència. SOS lloguers i subministres!

Un 72% de les famílies ateses des de la Fundació SER.GI per qüestions d’habitatge no poden fer front al pagament del lloguer. Si bé el 2019, eren un 48,5%, aquest 2020 s’ha incrementat en un 25%. 

No només la crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus aboca a moltes famílies a la morositat. També hi afecten unes polítiques insuficients i els requisits i retards en les ajudes de les administracions. Des de la Fundació SER.GI, volem compartir algunes dades, constatacions i propostes que hem recollit fruit de la nostra experiència en habitatge social al territori gironí. 

CAUSES DE LA MOROSITAT

 • El context socioeconòmic. Malgrat les dades dels últims anys sobre l’atur eren positives, no ho eren per a tothom. 
 • Inestabilitat i precarietat laboral. En molts perfils continua essent molt difícil trobar un lloc de treball estable i amb un sou digne. Els qui han trobat feina o l’han mantingut, tot i percebre un sou a final de mes, no els permet fer front a totes les despeses bàsiques d’una família. 
 • L’atur juvenil (25’3%) i el de llarga durada no es redueixen. Les situacions cronificades de desigualtat han augmentat. 
 • El cost de la vida ha anat pujat, any rere any, però els sous no estan seguint el nivell de vida que imposen els preus dels productes, entre ells l’alimentació, els subministres o els lloguers. Aquest 2020 hem vist com aquesta situació s’ha agreujat i fet més cruenta, per les famílies que han perdut el seu lloc de treball o per no poder treballar, ni que fos només els mesos d’estiu. 
 • Sector turisme i pandèmia. Es constata que en els últims anys, a les localitats turístiques, les persones que comptaven poder treballar durant el període estacional, els mesos de contractació s’han anat reduint, i han arribat a la pandèmia amb una situació econòmica molt precària. Les feines estacionals, com les del sector serveis de l’estiu, han estat unes de les més afectades i castigades per la pandèmia. A més, amb la no obertura de molts establiments del sector turístic, s’ha abocat a moltes famílies a no poder comptar amb els ingressos que solien ingressar cada any, i que els permetia poder sobreviure la resta de l’any. 
 • L’increment dels lloguers dels darrers 5 anys a Girona ha pujat un 36%. El preu del lloguer a Catalunya s’ha incrementat en un 60%, entre 2014 i 2019, segons les conclusions de l’anàlisi «La variació acumulativa del preu de l’habitatge de lloguer a Espanya», elaborat per Fotocasa. Això ha provocat, entre altres efectes, no poder fer front a un dels drets més bàsics i essencials per a la humanitat, l’accés a un habitatge digne i assequible. 
 • Reducció de les ajudes. Aquest 2020 s’ha vist reduïda la quantitat que l’Estat destina a les ajudes al lloguer, passant a pagar només fins a un 40% de l’import del lloguer. Tot i que el nombre de famílies que han demanat les ajudes al lloguer de la Generalitat i/o de l’Estat, s’ha doblat. 
 • Traves massa exigents. El fet de no tenir cap deute amb la Seguretat Social i Hisenda, com exigència per a rebre els ajuts (Estat i Generalitat), ho posa més difícil per a les famílies amb una economia poc estable i molt fràgil, ja que depenen de feines esporàdiques i dels ingressos informals per a la seva subsistència. 
 • Drets retallats. Anteriorment, per demostrar que es disposava d’ingressos, n’hi havia prou amb una declaració responsable d’ingressos percebuts, encara que fossin provinents de l’economia informal. Ara, si els ingressos no es poden demostrar, no es té dret a demanar les ajudes al lloguer que fa l’Estat o la Generalitat. 
 • Retards en les ajudes. Els retards en ser efectives les ajudes al pagament del lloguer (gairebé 1 any) per la majoria de les demandants (excepte gent gran), fan que les economies familiars més vulnerables siguin encara més precàries. També ha passat amb les ajudes COVID, que tot i tenir resolucions favorables, moltes  encara no s’han rebut. 

PROPOSTES

 • Augmentar el pressupost de la Generalitat destinat a les famílies amb pocs recursos per mantenir l’habitatge.
 • Dotar-se pressupostàriament per augmentar el parc d’habitatge públic de pisos destinats a lloguer social i assequible i posar-nos a nivell europeu.
 • Adaptar les condicions d’accés a les ajudes al lloguer a les situació econòmica de les famílies en situació econòmica precària, provocades pel context socioeconòmic.
 • Agilitzar la resolució i el pagament de les ajudes al lloguer per desangoixar a les famílies que depenen d’aquest suport econòmic per pagar el lloguer.
 • Condonació del deute, per part de les entitats bancàries, a les famílies que han perdut la feina durant els mesos de COVID, assumint la quantitat com una pèrdua i no reclamar-lo.
 • Lluitar contra els desnonaments invisibles ,apujant escandalosament els lloguers, que expulsen les famílies dels seus habitatges.
 • Reforma de la Llei del dret a l’Habitatge de 2007, o en el seu cas, elaboració d’una nova Llei d’habitatge de Catalunya, que resolgui l’actual inseguretat jurídica que afecta als llogaters d’habitatge.

Campanya “SOS Lloguers i subministres”

Mentre reclamem i esperem millores en les polítiques que ajudin a resoldre el problema, i per fer front a l’emergència, des de la Fundació SER.GI ens veiem abocats a demanar la solidaritat de la ciutadania i del mon empresarial. Ho fem a través de la campanya “SOS Lloguers i subministres” que estem realitzant des del desembre passat. Una campanya de captació de fons destinada a donar suport a famílies del territori gironí que atenem i que han perdut la feina o reduït molt els ingressos a causa de la COVID i en conseqüència, no poden assumir les despeses bàsiques d’habitatge o subministraments.   

Oferim la possibilitat de col·laborar a partir de petits imports i ajudar a pagar lloguers i subministres a famílies que ho necessiten. Per exemple amb 100€, des de la Fundació preveiem que una família podrà pagar l’aigua durant uns mesos, o amb 200€, podrà escalfar la seva llar els mesos de fred. Si es recapten 300€, una família podrà pagar els subministraments de llum, aigua i gas. Amb el suport de 400€, una família podrà pagar part del lloguer d’un mes.

Necessitem un nou impuls.
Amb TU podem fer MÉS. 

Notícies relacionades

Col·laboració Arquitectes sense fronteres amb la Fundació SERGI
Habitatge social

Conveni amb Arquitectes Sense Fronteres

Amb la voluntat d’ampliar les col·laboracions i teixir més complicitats amb el projecte d’habitatge social “Re-Habitem”, aquest mes de gener hem signat un acord de col·laboració amb Arquitectura Sense Fronteres (ASF). Una organització que promou un desenvolupament…

Rehabilitació habitatge per a lloguer social
Habitatge social

En marxa la primera rehabilitació del projecte ReHabitem

Aquest inici d’any marca un punt d’inflexió per al projecte ReHabitem, de la Fundació SERGI, amb l’inici de la primera rehabilitació d’un habitatge a Cassà de la Selva. Aquesta iniciativa, que té com a objectiu…