Servei: Acollida i acompanyament

Participació i Ciutadania

Servei de primera acollida

Tal i com defineix la Llei d’acollida, s’ha de garantir a les persones que arriben a viure al municipi els recursos adients per acompanyar-les i…

Llegir més »
Participació i Ciutadania

De l’acollida a l’assentament

Dins de les competències que assumeix la Generalitat en temes d’estrangeries, està la Instrucció DGI/BSF/1/2013 per la que s’estableixen criteris generals per l’elaboració d’informes d’estrangeria….

Llegir més »
Participació i Ciutadania

Grup de lectura de dones

Projecte orientat a crear un espai per llegir libres  infantils per a dones amb dificultats lingüístiques, amb la finalitat de poder enriquir els seu vocabulari…

Llegir més »