Política de privacitat

D’acord amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/99 i Real Decret 94/99 en matèria de protecció de dades de caràcter personal i a la Llei 34/02 en matèria de comerç electrònic, us informem que les dades que figuren en aquest full estaran incloses en un fitxer automatitzat i només es destinaran a oferir-vos informació de les nostres activitats i serveis. Sempre que vulgueu podeu fer us del dret d’accés, rectificació o cancel·lació d’aquestes dades enviant un escrit a l’adreça Pl.Lluís companys, 12 – 17003 Girona, o bé per tel. +34 972 213 050, o bé per fax. +34 972 213 717, o per e-mail: info@fundaciosergi.org. Amb l’enviament d’aquest formulari accepteu aquest tractament de les vostres dades.

Més informació >