Noves edicions dels cursos de formació online Gestió de conflictes a l’aula i Educació emocional

11 de juny de 2018

Els cursos s’adrecen a docents de primària, secundària i cicles formatius i altres professionals del món social

Aquests dos cursos han obtingut el reconeixement del Departament d’Ensenyament com a activitats de formació permanent adreçades al professorat

Les noves dates dels dos cursos són del 2 al 29 de juliol i del 5 de novembre al 2 de desembre

El curs Gestió de Conflictes a l’Aula a través de Tècniques de Dinàmiques Grupals (TDG) té com a objectiu donar a conèixer els continguts que es desprenen del concepte “conflicte” i reflexionar sobre el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge; conèixer les bases teòriques i pràctiques de les TDG; donar eines, estratègies i recursos que facilitin l’aplicació de TDG, i alhora com dissenyar sessions de TDG.

L’altre curs que s’ofereix és l’Educació Emocional: del Docent a l’Aula. En aquest cas l’objectiu és proporcionar una visió global de la intel·ligència emocional (IE), recursos i eines per augmentar la pròpia intel·ligència emocional i per poder-los aplicar a l’aula. Es combinen la teoria amb la realització d’activitats pràctiques i vivencials.

Els dos cursos són de quaranta hores cadascun en modalitat en línia, i estan reconeguts pel Departament d’Ensenyament com activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament. Les dues propostes responen a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Ensenyament, i responen al perfil específic d’Atenció a la Diversitat.

L’experiència actual i històrica de la Fundació SER.GI, tant en metodologies d’intervenció com en la formació de professionals (especialment de professorat), i la demanda rebuda per part de docents de formacions a mida que els ofereixin estratègies per a treballar de forma més significativa amb els alumnes han fet que l’entitat es plantegi proporcionar formació i estratègies sobre dos temes que es consideren rellevants per a incidir de forma qualitativa en l’atenció a la diversitat dins les aules: l’educació emocional i la gestió dels conflictes.


Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Localització i contacte Avís legal | Política de privacitat i cookies