Actualitat / Notícies

La Fundació SER.GI presenta el seu catàleg formatiu

L’Àrea de Formació pretén oferir un oferta de qualitat als professionals del camp social i educatiu per assegurar el seu reciclatge i millorar-ne les seves intervencions. A més d’adreçar-nos als professionals també treballem per la sensibilització de tota la població en relació a les causes que produeixen l’exclusió social i les seves conseqüències.

Les principals actuacions que portem a terme en aquest camp són: cursos, seminaris i jornades, i formació ajustada a demandes específiques.

 • DIVERSITAT I CONVIVÈNCIA. Tallers de suport als Centres Educatius en el treball de valors relacionats amb la convivència.
  A partir de 6 tallers es pretén conèixer el grau i qualitat de relació i cohesió entre els alumnes de l’aula, per tal d’oferir-los eines que els siguin útils i significatives per treballar la convivència a partir del debat, la crítica constructiva i la participació. Al mateix temps proporciona assessorament i formació al professorat en estratègies i recursos per a l’acció tutorial a l’hora d’abordar aquest contingut. Es treballa a partir d’un bloc temàtic, a escollir entre quatre blocs conceptuals i estratègics que guarden estreta relació amb la convivència: Convivència i Gestió de Conflictes; Convivència i Interculturalitat; Convivència i Gènere; i Convivència i Bullying.
 • DINAMITZACIÓ DE FAMÍLIES. Assessorament als Centres Educatius en el treball de la relació família-escola
  La proposta consisteix en una acció de suport als centres educatius envers la relació amb les famílies i la promoció de la participació d’aquestes al centre, a mode d’assessorament. Plantegem un total de 7 sessions de treball on es farà una anàlisi de la relació família-escola i, en base a la realitat i possibilitats de cada centre educatiu, es proposarà un pla de treball per tal de millorar la participació de les famílies. Inclou la planificació d’activitats concretes i un seguiment d’aquestes.
 • SERVEI D’ORIENTACIÓ FORMATIVA. Sessions d’orientació acadèmica post obligatòria amb joves, famílies i professionals
  Taller d’orientació de caire preventiu que busca facilitar als joves de 3r i 4t d’ESO una projecció autònoma, informada i acurada del seu itinerari formatiu en funció del seu projecte professional i vital.
 • GESTIÓ DE LA DIVERSITAT PER EMPRESES / GESTIÓ DE LA DIVERSITAT PER ENTITATS. Per millorar relacions i rendiments en els equips de treball
  Taller per treballar per la bona convivència entre les persones, aprofitant les diferències de manera positiva, i cuidant la gestió de la diversitat cultural. Sabem que: amagar els petits conflictes entre les persones i no gestionar-los, sovint acaba en enfrontaments. I gestionar-los i trobar solucions, només aporta beneficis.
  Les empreses són un fidel reflex de la diversitat de la societat catalana, on conviuen 7 milions i mig d’homes i dones, de més de 162 nacionalitats, que parlen prop de 300 llengües i amb més de 13 comunitats religioses. Aquesta realitat suposa dos grans reptes per les organitzacions empresarials. D’una banda, la gestió de recursos humans culturalment diversos. I de l’altra, veure l’oportunitat per crear productes i serveis adreçats a noves necessitats, nous sectors i a nous grups de població
 • FORMACIÓ EN ATENCIÓ A LA CIUTADANIA CULTURALMENT DIVERSA
  La realitat d’una ciutadania, formada per persones de diferents orígens, valors i maneres de concebre el món, canvia dia a dia la fisonomia i la composició demogràfica i social dels nostres municipis. Aquesta realitat diversa, es fa palès en totes les esferes de la vida quotidiana i implica poder fer un procés cap a altres models de relacions; en les millors condicions possibles de convivència en igualtat de drets i d’obligacions. Aquesta formació pretén aportar coneixements als professionals de l’administració pública o aquells que fan atenció a clients, usuaris… per incitar a l’anàlisi, la crítica, la reflexió entorn al model de ciutadania diversa, com així mateix, dotar-los d’eines que els permeti gestionar i gestionar-se en les seves feines quotidianes.
 • ASSESSORAMENT EN MATÈRIA DE MASOVERIA URBANA
  L’accés a un habitatge digne és un element fonamental per a la inserció social de qualsevol persona. L’habitatge a més de facilitar un espai físic on residir, representa l’oportunitat de poder estabilitzar a nivell global la vida d’un nucli familiar o individu. La Masoveria urbana, inclosa dins el programa d’habitatge social de la Fundació SER.GI, pretén oferir opcions vàlides que permetin garantir el dret a l’habitatge a famílies en risc d’exclusió residencia. S’ofereix una formació teòrica i pràctica, per la implementació del projecte de Masoveria urbana al municipi interessat, a dreçada als tècnics de serveis socials, urbanisme i serveis jurídics de l’ajuntament.
 • PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE 20 i 26/02/2018. Educació demà – Tendències educatives per al canvi educatiu
  Fruit de la col·laboració amb el projecte Educació Demà de la Fundació Jaume Bofill, des de la Fundació SER.GI acostem el seminari entorn el tema “PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE. Pràctiques centrades en l’alumne”. Aquest projecte identifica les tendències de canvi amb més impacte en educació i promou la creació d’un ecosistema d’innovació a Catalunya. El format consta de dues sessions: una de seminari obert (Camp Base) i un taller de co-creació (Edulab), obert a mestres, professorat, educadors i professionals de l’àmbit educatiu i social en general.
 • CURSOS ON LINE – RECONEGUTS PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. L’EDUCACIÓ EMOCIONAL: DEL DOCENT A L’AULA (40 hores)
  Durant el curs es proporciona un marc teòric de referència, en relació a l’educació emocional, i les eines, estratègies i recursos per a treballar l’educació emocional a l’aula. I desenvolupant les pròpies competències emocionals: Conceptes claus de l’educació emocional, Competències emocionals: consciència emocional i regulació emocional, Competències emocionals: autonomia emocional, competència social i competències per a la vida i el benestar, Estratègies, recursos i programes per treballar l’educació emocional a l’aula.
 • GESTIÓ DE CONFLICTES A L’AULA A TRAVÉS DE TÈCNIQUES DE DINÀMIQUES GRUPALS (40 h.)
  Aquest curs dona a conèixer els continguts que se’n desprenen del concepte “conflicte”. També es reflexiona sobre el conflicte com a oportunitat d’aprenentatge; es coneixeran les bases teòriques i pràctiques de les TDG; donant eines, estratègies i recursos que facilitin l’aplicació de TDG; i com dissenyar sessions de TDG: Què cal saber sobre el conflicte? Visió positiva i educativa del conflicte, Les tècniques de dinàmiques de grup com a metodologia d’intervenció, Posem-ho en pràctica (aplicació didàctica real).

Més informació

Notícies relacionades

formacio interna perspectiva de gènere
Formació

Formació interna en clau de gènere 

21 persones de l’equip tècnic de la Fundació estem realitzant, aquests dies, la formació “Acompanyament per la introducció de la perspectiva de gènere” amb la Consultoria G360. Tres sessions de formació interna de 4-5 hores de durada…