Actualitat / Notícies

Formació sistèmica per a millorar la nostra tasca

Aquest mes de juny hem realitzat una formació interna per incorporar una mirada més complementària en la nostra pràctica diària d’acció social des del model sistèmic, relacional i contextual.

15 tècniques de la Fundació hem participat en les 3 sessions conduïdes per Rosa Fernández del Centre Les Vies.

La proposta s’ha organitzat des de l’àrea de participació i ciutadania, amb la voluntat de revisar i repensar el nostre model d’intervenció com a Fundació.  

L’enfocament Sistèmic-Relacional és un model que recull principis aportats per diverses disciplines, des del qual s’entén que l’origen i manteniment dels nostres problemes i conflictes estan lligats al caràcter relacional de les persones, dels sistemes humans i els seus contextos significatius.

Totes les persones mantenim una interacció contínua amb els nostres diferents sistemes de pertinença (família, parella, amics, companys, treball, escola, etc..), en els quals influïm i que alhora influeixen en nosaltres, tots estem implicats en contextos socials, econòmics, polítics, i culturals. Des del pensament sistèmic, s’explica la connexió entre la nostra manera d’actuar i l’entorn en la qual es desenvolupa. És per això que resulta impossible entendre les dificultats per les quals travessa una persona al llarg de la seva vida sense tenir en compte el context en el qual viu i les relacions que estableix amb ell.

L’enfocament sistèmic, explora les interaccions i la connectivitat relacional, tractant de contextualitzar i comprendre els mecanismes que mantenen les conductes, tenint en compte la funció que aquestes compleixen dins del sistema en el qual es donen.

Notícies relacionades

Fundació

Renovem la imatge de SERGI

Amb voluntat de donar un nou impuls a la Fundació i dins el pla de comunicació que s’està portant a terme, hem cregut adequat actualitzar la imatge corporativa de l’entitat. No es tracta d’un canvi,…

formació dones treballadores cures
Participació i Ciutadania

Apoderament de dones treballadores

Aquest mes de setembre hem iniciat, com a prova pilot, una formació per a dones treballadores de les cures i de la llar, a Figueres i a Olot amb la finalitat de fomentar el seu apoderament a…

Fundació

El nostre Balanç Social 2021

Amb voluntat de transparència i compliment de la legislació catalana que afecta fundacions i associacions declarades d’utilitat pública, hem publicat el nostre Balanç Social de l’any 2021. Aquest informe complementa les dades i informacions publicades…