Famílies 0-3

Es reprèn el servei Espai famílies 0-3 a Lloret de Mar

9 de novembre de 2020

El servei “Espai Famílies 0-3” es va iniciar al febrer passat però degut a la pandèmia es va haver de cancel·lar, ja que és una activitat que requereix fer-se de manera presencial. Aquest setembre s’ha pogut reprendre organitzant-ho en grups, uns dies es va a la biblioteca i els altres al Centre Obert.

El projecte de famílies de 0-3 anys neix a partir de les necessitats detectades des de Serveis Socials en relació a les famílies amb fills d’edats compreses entre els 0 i els 3 anys. Es tracta d’un servei inclòs al Model SIS (serveis d’intervenció socioeducativa) de la Generalitat de Catalunya, que descriu com a “Servei d’intervenció socioeducativa per a progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc que, mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infants i per la permanència amb la seva família. Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa”. Actualment al municipi de Lloret de Mar no existeix un espai amb aquestes característiques ni accions concretes més enllà d’activitats puntuals, o bé l’atenció als infants a les Llars d’infants.

Els objectius són:

  • Proporcionar un espai de trobada on intercanviar experiències entre les famílies participants.
  • Enfortir el vincle per desenvolupar sentiments de confiança, pertinença i seguretat.
  • Donar pautes per l’establiment d’hàbits saludables, normes i límits.
  • Oferir un espai d’aprenentatge i d’interacció lúdica entre progenitores i infants.

Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Localització i contacte Avís legal | Política de privacitat i cookies