Actualitat / Notícies

El projecte #I3, Itinerari Individual Inclusiu, de la Fundació SER.GI un dels 30 projectes seleccionats per la iniciativa Educació 360

El passat divendres  27 d’abril es va reunir el jurat, format per experts de l’àmbit de l’educació,  per a seleccionar els 30 projectes finalistes de la crida Comunitats que Eduquen que la Fundació Jaume Bofill impulsa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica en el marc del projecte Educació 360, educació a temps complet.

En total s’hi van presentar 111 iniciatives comunitàries amb l’objectiu de repensar els seus projectes perquè ofereixin més i millors oportunitats educatives per a tots els infants i joves. D’aquestes  53 han estat presentades per entitats del tercer sector, 10 entitats artístiques i/o culturals, 10  biblioteques, 13 centres educatius, 23 entitats de serveis i 2 Museus.

La majoria dels projectes presentats són iniciatives de treball col·laboratiu entre més de dues entitats dirigides a generar oportunitats educatives a població en risc  de vulnerabilitat majoritàriament de la província de Barcelona i Girona.

El projecte #I3

El projecte #I3, Itinerari Individual Inclusiu, de la Fundació SER.GI és un dels 30 programes seleccionats dins la iniciativa Educació 360. El projecte #I3 és una acció emmarcada al projecte de medi obert de Tarda Jove, seguint la línia metodològica d’atenció individualitzada al menor en situació de risc. Els participants se’ls selecciona ja sigui a través del treball en medi obert dels educadors de Tarda Jove o bé derivat de Serveis Socials (SBAS). S’ofereix al participant la possibilitat de fer l’esport o l’activitat d’oci que més li agradi, vinculant-la a un pla de treball, redactat conjuntament amb el jove on s’acorden un seguit d’objectius a assolir i el qual es va treballant a partir de tutoritzacions periòdiques individuals. A part d’aquest treball amb el jove, també es fa un treball amb la seva família i s’aconsegueix la implicació dels diferents agents comunitaris. Es corresponsabilitza a les parts participants a través de l’establiment del pagament de l’activitat entre la secció de Benestar i Família, l’entitat d’Esport i la família del jove.

L’ #I3 apareix com una acció complementària del projecte Tarda Jove, aquest està destinat a joves del municipi de Lloret de Mar d’entre 12 i 16 anys. És un projecte que neix de la necessitat de crear unes gures i espais de referència integradors i cohesionadors per als joves destinataris. Com a principals finalitats: reduir el seu risc d’exclusió, potenciar la seva autonomia personal a través de processos d’apoderament, així com afavorir la participació activa en el seu entorn.

Paral·lelament a l’#I3, des de Tarda Jove es du a terme una tasca d’acció comunitària, una tasca educativa al carrer a on es pretén treballar coordinadament i cooperativament amb tots els agents de la comunitat que intervenen amb els joves i els agents del territori. L’activitat en medi obert es realitza a través d’itineraris i de la presència d’educadors als barris, així com a través de la dinamització de grups de joves. Tanmateix es duen a terme activitats a places, carrers, pistes i equipaments esportius de la població dins el marc d’una intervenció comunitària, sempre en contacte amb entitats i referents del barri i de la població

Els 30 projectes comunitaris seleccionats iniciaran les properes setmanes un procés de capacitació i mentoria per a incrementar el seu potencial educatiu. Amb aquest procés de formació es vol generar connexions entre els diferents impulsors, afavorir la transferència de reptes i solucions, i aportar els recursos i coneixements necessaris per a redissenyar les iniciatives presentades i alinear-les als principis de l’Educació 360, educació temps complet.

 

Notícies relacionades

Repensem l'escola 2024
Educació

Eco feminisme i educació per repensar el present i el futur

El passat dissabte dia 24 de febrer va tenir lloc el 9è Repensem l’Escola dedicat a l’ECOFEMINISME i EDUCACIÓ, organitzat pel Moviment de Renovació Pedagògica de Girona amb el suport de la Fundació SERGI. La…

Joves en primera persona
Educació

Joves en primera persona

Aquest any hem iniciat una col·laboració amb Nova Ràdio Lloret, on joves a qui acompanyem es converteixen en protagonistes d’un programa radiofònic. Són joves entre 13 i 25 anys que participen dels projectes Tarda Jove…