El projecte #I3, Itinerari Individual Inclusiu, de la Fundació SER.GI un dels 30 projectes seleccionats per la iniciativa Educació 360

7 de maig de 2018

El passat divendres  27 d’abril es va reunir el jurat, format per experts de l’àmbit de l’educació,  per a seleccionar els 30 projectes finalistes de la crida Comunitats que Eduquen que la Fundació Jaume Bofill impulsa amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica en el marc del projecte Educació 360, educació a temps complet.

En total s’hi van presentar 111 iniciatives comunitàries amb l’objectiu de repensar els seus projectes perquè ofereixin més i millors oportunitats educatives per a tots els infants i joves. D’aquestes  53 han estat presentades per entitats del tercer sector, 10 entitats artístiques i/o culturals, 10  biblioteques, 13 centres educatius, 23 entitats de serveis i 2 Museus.

La majoria dels projectes presentats són iniciatives de treball col·laboratiu entre més de dues entitats dirigides a generar oportunitats educatives a població en risc  de vulnerabilitat majoritàriament de la província de Barcelona i Girona.

El projecte #I3

El projecte #I3, Itinerari Individual Inclusiu, de la Fundació SER.GI és un dels 30 programes seleccionats dins la iniciativa Educació 360. El projecte #I3 és una acció emmarcada al projecte de medi obert de Tarda Jove, seguint la línia metodològica d’atenció individualitzada al menor en situació de risc. Els participants se’ls selecciona ja sigui a través del treball en medi obert dels educadors de Tarda Jove o bé derivat de Serveis Socials (SBAS). S’ofereix al participant la possibilitat de fer l’esport o l’activitat d’oci que més li agradi, vinculant-la a un pla de treball, redactat conjuntament amb el jove on s’acorden un seguit d’objectius a assolir i el qual es va treballant a partir de tutoritzacions periòdiques individuals. A part d’aquest treball amb el jove, també es fa un treball amb la seva família i s’aconsegueix la implicació dels diferents agents comunitaris. Es corresponsabilitza a les parts participants a través de l’establiment del pagament de l’activitat entre la secció de Benestar i Família, l’entitat d’Esport i la família del jove.

L’ #I3 apareix com una acció complementària del projecte Tarda Jove, aquest està destinat a joves del municipi de Lloret de Mar d’entre 12 i 16 anys. És un projecte que neix de la necessitat de crear unes gures i espais de referència integradors i cohesionadors per als joves destinataris. Com a principals finalitats: reduir el seu risc d’exclusió, potenciar la seva autonomia personal a través de processos d’apoderament, així com afavorir la participació activa en el seu entorn.

Paral·lelament a l’#I3, des de Tarda Jove es du a terme una tasca d’acció comunitària, una tasca educativa al carrer a on es pretén treballar coordinadament i cooperativament amb tots els agents de la comunitat que intervenen amb els joves i els agents del territori. L’activitat en medi obert es realitza a través d’itineraris i de la presència d’educadors als barris, així com a través de la dinamització de grups de joves. Tanmateix es duen a terme activitats a places, carrers, pistes i equipaments esportius de la població dins el marc d’una intervenció comunitària, sempre en contacte amb entitats i referents del barri i de la població

Els 30 projectes comunitaris seleccionats iniciaran les properes setmanes un procés de capacitació i mentoria per a incrementar el seu potencial educatiu. Amb aquest procés de formació es vol generar connexions entre els diferents impulsors, afavorir la transferència de reptes i solucions, i aportar els recursos i coneixements necessaris per a redissenyar les iniciatives presentades i alinear-les als principis de l’Educació 360, educació temps complet.

 


Pl. Lluís Companys, 12
17003 Girona
Tel. +34 972 213 050 · Fax. +34 972 213 717
info@fundaciosergi.org
Localització i contacte Avís legal | Política de privacitat i cookies