Actualitat / Notícies

Conveni amb la Fundació Bancària "la Caixa" per a la inserció laboral de joves en risc d'exclusió

Porta d’Accés és un projecte de suport al retorn als itineraris prelaboral, formatius, reglats i no reglats pels joves del Gironès en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social que han acabat la seva etapa obligatòria de formació (ESO) i no estan treballant o no continuen estudiant cap tipus de formació.

La finalitat del projecte és prevenir l’abandonament prematur dels itineraris formatius post – obligatoris, i capacitar els joves per a poder accedir a una formació especialitzada que permeti millorar el seu nivell d’estudis, i en conseqüència, la seva ocupabilitat a mig -llarg termini. L’objectiu general del projecte, per tant, persegueix desenvolupar accions d’acompanyament individualitzat, formatives i de prospecció del mercat laboral que permeti als joves en risc d’exclusió, revisar el seu capital competencial i establir mecanismes de desenvolupament i millora.

Aquest projecte vol donar resposta als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa d’escolarització obligatòria i la formació no obligatòria i prelaboral/inserció laboral, a través d’itineraris individuals; mòduls formatius en grups; i mòduls professionals en el sector de l’hostaleria o el medi ambient, amb coordinació amb la Fundació OSCOBE.

Amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa” , dotat amb una aportació de 36.000€, el passat 16 de novembre per el Sr. Bru Pellissa, en qualitat de President de la Fundació Sergi i la Sra. Gemma Batlle, Directora de Banca d’Institucions de Caixabank a Girona, s’espera que aquest projecte pugui incrementar les possibilitats dels joves amb perfil de fracàs escolar d’accedir a un recurs formatiu reglat, no reglat, prelaboral o d’inserció en el mercat de treball, i realitzar el seu itinerari amb èxit. Millorant, alhora, les seves competències i el grau d’ocupabilitat dels joves participants.

Notícies relacionades

Fundació

Presentem la Memòria 2022

L’entitat ha atès a 17.992 persones, impulsat 33 projectes socials repartits en 52 poblacions de les comarques gironines, i ha fet seguiment de 795 habitatges que acullen persones i famílies en risc d’exclusió. L’acció i…