Actualitat / Notícies

Conveni amb la Fundació Bancària "la Caixa" per a la inserció laboral de joves en risc d'exclusió

Porta d’Accés és un projecte de suport al retorn als itineraris prelaboral, formatius, reglats i no reglats pels joves del Gironès en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social que han acabat la seva etapa obligatòria de formació (ESO) i no estan treballant o no continuen estudiant cap tipus de formació.

La finalitat del projecte és prevenir l’abandonament prematur dels itineraris formatius post – obligatoris, i capacitar els joves per a poder accedir a una formació especialitzada que permeti millorar el seu nivell d’estudis, i en conseqüència, la seva ocupabilitat a mig -llarg termini. L’objectiu general del projecte, per tant, persegueix desenvolupar accions d’acompanyament individualitzat, formatives i de prospecció del mercat laboral que permeti als joves en risc d’exclusió, revisar el seu capital competencial i establir mecanismes de desenvolupament i millora.

Aquest projecte vol donar resposta als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa d’escolarització obligatòria i la formació no obligatòria i prelaboral/inserció laboral, a través d’itineraris individuals; mòduls formatius en grups; i mòduls professionals en el sector de l’hostaleria o el medi ambient, amb coordinació amb la Fundació OSCOBE.

Amb la signatura d’aquest conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “la Caixa” , dotat amb una aportació de 36.000€, el passat 16 de novembre per el Sr. Bru Pellissa, en qualitat de President de la Fundació Sergi i la Sra. Gemma Batlle, Directora de Banca d’Institucions de Caixabank a Girona, s’espera que aquest projecte pugui incrementar les possibilitats dels joves amb perfil de fracàs escolar d’accedir a un recurs formatiu reglat, no reglat, prelaboral o d’inserció en el mercat de treball, i realitzar el seu itinerari amb èxit. Millorant, alhora, les seves competències i el grau d’ocupabilitat dels joves participants.

Notícies relacionades

Jormada SERGI
Fundació

Nova Jornada SERGI

El passat 16 de desembre vam celebrar la Jornada SERGI d’hivern, una trobada que fem de manera semestral tot l’equip de l’entitat. Com en cada trobada, un grup de persones voluntàries s’encarreguen de preparar les…

Fundació

Renovem la imatge de SERGI

Amb voluntat de donar un nou impuls a la Fundació i dins el pla de comunicació que s’està portant a terme, hem cregut adequat actualitzar la imatge corporativa de l’entitat. No es tracta d’un canvi,…