Actualitat / Notícies

Col·legis professionals de l’àmbit de l’edificació col·laboren amb la Fundació SER.GI per mantenir i ampliar la borsa de lloguer social

Els col·legis professionals d’enginyers tècnics industrials, aparelladors i arquitectes col·laboren amb la Fundació SER.GI en la realització de les certificacions obligatòries necessàries per poder llogar un pis. Des de l’establiment dels convenis de col·laboració amb els tres col·legis professionals, l’any 2015, s’han realitzat vint-i-set certificacions, quinze d’elles certificats d’eficiència energètica i dotze cèdules d’habitabilitat.

Durant el 2017 l’àrea d’habitatge de la Fundació SER.GI ha pogut atendre 1.516 casos, que representen 3.808 beneficiaris, gràcies als 253 habitatges corresponents als 226 propietaris que han confiat en aquesta entitat per a la gestió dels seus lloguers.

 

La crisi d’habitatge no remet

L’atenció als casos d’exclusió residencial atesos per la Fundació SER.GI en poblacions com Girona, Lloret de Mar, Pineda de Mar, Figueres, Caldes de Malavella o Salt, permeten a l’entitat constatar un degoteig incessant de casos que no s’atura ni dóna senyals de remetre a curt termini, malgrat els esforços de les administracions per intentar donar resposta a la problemàtica de les famílies que es troben en aquesta situació.

Les principals causes que impedeixen l’accés a un habitatge assequible són la falta d’un parc de lloguer social que permeti donar resposta a la demanda existent, l’increment de preus, que dificulta o impedeix l’accés a l’habitatge per part de ciutadans amb rendes baixes, i la impossibilitat d’accedir als pisos buits que estan en mans de les entitats bancàries. La Fundació reclama que per començar a revertir la situació actual, l’Administració dediqui tots els mitjans necessaris per disposar d’un parc d’habitatge que doni resposta a la demanda de lloguer social actual.

Les actuacions en matèria d’habitatge per part dels agents que intervenen en aquest camp continuen enfocades bàsicament a donar resposta a situacions d’emergència. Com a conseqüència, els serveis d’atenció als usuaris es troben col·lapsats, i existeix una greu tensió entre l’oferta i la demanda, que es troba totalment desequilibrada.

La incapacitat per atendre els casos d’emergència habitacional, ja siguin ordres de desnonament per impagament de lloguer o hipoteques, fa que no s’estigui donant resposta a altres necessitats com són l’accés a l’habitatge per part de joves, de persones en situació de risc, gent gran…

L’actual escalfament del mercat immobiliari, causat per l’escassedat d’oferta i l’alta demanda, perjudiquen les opcions d’accés a un habitatge de les famílies amb rendes més baixes. A més el boom de pisos turístics també està contribuint de manera directa en la inflació de les rendes de lloguer.

La Fundació SER.GI lamenta que aquesta situació de manca d’habitatge social provoqui que famílies amb pocs recursos optin cada vegada més per l’ocupació irregular, sovint posant-se en mans de màfies que se n’aprofiten.

L’entitat reclama actuacions urgents per mobilitzar els habitatges buits existents, molts d’ells en mans de bancs, i que es posin a disposició de les famílies a un preu assequible.

La Fundació proposa com a mesures per revertir la situació actual la regulació dels preus de lloguer i venda, la reformar de la llei d’arrendaments, l’ampliació del parc d’habitatge social, el combat contra l’especulació i la regulació dels preus dels subministres.

La Fundació SER.GI porta treballant en el camp de l’habitatge social des de fa més de dotze anys, i cada vegada es troba amb més dificultats per atendre les demandes que li arriben de famílies que necessiten un lloguer social. El gruix més gran d’aquestes demandes s’intenta resoldre a través de la mediació, per tal que es pugui conservar l’habitatge del qual disposen. Aquesta opció és factible quan es tracta de grans tenidors d’habitatge, que majoritàriament són entitats bancàries i financeres. D’aquesta manera no és necessària la mobilització d’habitatge buit, que actualment és molt escàs. Malgrat aquesta línia d’actuació, un nombre molt important de les famílies que s’adrecen a la Fundació requereixen trobar un habitatge, bé sigui perquè no en tenen en el moment de fer la demanda, o bé perquè la mediació no aconsegueix el seu objectiu.
Crida a propietaris d’habitatges

La Fundació SER.GI fa una crida als propietaris d’habitatges buits perquè els cedeixin per destinar-los a lloguer social per a famílies amb risc d’exclusió social. Amb aquest pas els propietaris es garanteixen el cobrament de lloguer, la tramitació gratuïta de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, el seguiment del correcte ús de l’habitatge (neteja i supervisió del manteniment i les reparacions), l’assegurança multirisc durant la vigència del contracte i el retorn de l’habitatge en bon estat de conservació. Per la seva banda l’entitat fa un acompanyament social de les famílies llogateres.

Notícies relacionades

Col·laboració Arquitectes sense fronteres amb la Fundació SERGI
Habitatge social

Conveni amb Arquitectes Sense Fronteres

Amb la voluntat d’ampliar les col·laboracions i teixir més complicitats amb el projecte d’habitatge social “Re-Habitem”, aquest mes de gener hem signat un acord de col·laboració amb Arquitectura Sense Fronteres (ASF). Una organització que promou un desenvolupament…