Expo on habita el masclisme

On habita la violència masclista

Exposició fotogràfica,
itinerant 2022-23