Projecte 

Suport psicoemocional al retrobament familiar

Territori: Lloret de Mar

Període: 2018

Col·lectiu: Famílies que es reunifiquen després d’una separació per la migració d’uns dels seus membres.

La reagrupació familiar és un procés que comença abans de la separació, amb el projecte migratori i les estratègies que es posen en marxa per la cura dels fills; continua durant la separació, quan es busquen estratègies per continuar mantenint la relació parento-fillal i acaba temps després que els membres s’han retrobat, amb els reajustos a l’organització familiar i l’adaptació al nou entorn. Això comporta estats d’estrès ineludible.” (Isabel Cárdenas)

La reunificació dona oportunitat a la família per tornar-se a conèixer-se i estar-hi junts. Moltes vegades la família és més conscient de les dificultats que es presenten en el procés que de les fortaleses i determinació que tenen per estar-hi junts. Per això, si acompanyem aquest procés de reunificació familiar des d’un enfoc sistèmic, apreciatiu, des de la valoració de les fortaleses i els esforços que fan els membres per estar junts, donarem sentit a la migració i a la separació.

També és objectiu del projecte generar la creació d’un espai multifamiliar per potenciar el intercanvi entre les vivències familiars envers al retrobament familiar i poder construir un treball terapèutic entre tots.

Notícies relacionades amb l'Àrea