Projecte 

Sensibilització en els espais de culte

Territori: Lloret de Mar

Període: 2014

Col·lectiu: Ciutadania en general

El projecte pretén acostar a persones a la realitat de la diversitat religiosa del seu entorn, a través de la visita als llocs de culte de diverses comunitats religioses i espirituals presents al municipi.

Es vol sensibilitzar sobre la importància del dret a la llibertat de consciència i religió i emmarcar la seva aplicació pràctica (la llibertat de culte) en el context d’una societat en la qual conviuen persones amb tota mena de conviccions (tant religioses com no religioses).

Reconèixer la diversitat religiosa com a fet social enriquidor, respectant les creences diferents de les pròpies.

Notícies relacionades amb l'Àrea