Projecte 

Pla de ciutadania

Territori: Lloret de Mar

Període: 2005

Col·lectiu: Ciutadania en general

El Pla local de ciutadania (PLAC) és un projecte de ciutat orientat a afavorir i garantir la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la cohesió i la convivència ciutadana. Es promou el coneixement mutu i el respecte a les diferències de totes les persones que conviuen al territori dins d’un marc de drets i deures.

Està definit com un pla de ciutat, transversal, dinàmic i comunitari amb la finalitat de gestionar la diversitat social, cultural, religiosa i lingüística dels ciutadans i ciutadanes de Lloret de Mar, siguin d’on siguin.

Notícies relacionades amb l'Àrea