Projecte 

Lloret, Mar de Cultures

Territori: Lloret de Mar

Període: 2006

Col·lectiu: Ciutadania en general

Cicle de sensibilització ciutadana orientat a transmetre que la diversitat de cultures és font de riquesa. Mitjançant xerrades, conferències, diàlegs, exposicions, …es pretén promoure que la diversitat es visqui de manera positiva, creant espais de trobada intercultural obert a tothom i per a tothom, on es reflexioni i es comparteixin experiències.

Notícies relacionades amb l'Àrea